برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه هوش هيجاني با خودکار آمدي مربيگري و کمال گرايي مربيان مدارس فوتبال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 
چکیده: 
مقدمه: مربيگري جزوه پردردسرترين، جذاب ترين و سخت ترين مشاغل دنياست شناخت خصوصيات، توانمندي ها، رفتارهاي رهبري مربيان و شايستگي هاي اجتماعي و هيجاني مربيان بخصوص مربيان مدارس فوتبال، بر موثر بودن مربيان بر عملکرد و توانايي آنان تاثير گذار خواهد بود.هدف: هدف کلي تحقيق حاضر تعيين رابطه بين هوش هيجاني ورزشي با خودکارآمدي مربيگري و کمال گرايي ورزشي مربيان مدارس فوتبال استان کردستان بود.روش: روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع تحليلي است. و جامعه آماري آن شامل کليه مربيان مدارس فوتبال استان کردستان در سال 1394 بود. با توجه به اينکه جامعه آماري تحقيق مشخص و محدود) 45 نفر( بود، از روش نمونه گيري به صورت تمام شمار استفاده شد. براي جمع داده ها از مقياسه اي هوش هيجاني در ورزش(لان و همکاران، 2009)، خودکارآمدي مربيگري (فيلتز و همکاران، 1999) و کمال گرايي دان و همکاران (2006) استفاده شد. در ادامه از آمار توصيفي براي توصيف متغيرها و سپس از آمار استنباطي آزمون کولموگروف - اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه در سطح p£0.05 با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.يافته ها: نشان داد هوش هيجاني در ورزش مربيان با خودکارآمدي مربيگري و مولفه کمال گرايي ورزشي در ارتباط اند (p<0.01). همچنين هوش هيجاني مربيان پيشبيني مناسبي براي خودکارآمدي و کمال گرايي مربيان محسوب مي شود(p<0.05).نتيجه گيري: در نهايت مشخص شد مربياني که هوش هيجاني بالاتري دارند. از خودکارآمدي مربيگري و کمال گرايي بيشتري نيز برخوردارند، و ميتوان هوش هيجاني به عنوان متغيري اثر گذار درحوزه مربيگري بخصوص مربيان مدارس فوتبال نام برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسین نژاد، ع.، و میرانی، ک. (1396). بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال گرایی مربیان مدارس فوتبال. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 4(1 ), 13-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311792Vancouver : کپی

حسین نژاد علی اکبر، میرانی کاوه. بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال گرایی مربیان مدارس فوتبال. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1396 [cited 2022January27];4(1 ):13-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311792IEEE : کپی

حسین نژاد، ع.، میرانی، ک.، 1396. بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکار آمدی مربیگری و کمال گرایی مربیان مدارس فوتبال. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 4(1 ), pp.13-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311792. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی