برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش خوددلگرم سازي شوناکر مبتني بر نظريه آدلر بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان در زنان سرپرست خانوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

مقدمه: زنان سرپرست خانوار به دليل مواجهه با تجارب منفي و وقايع آسيب زا در معرض مشکلات روانشناختي متعدد مي باشند که نيازمند توانمندسازي رواني از جمله راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان مي باشند.
هدف: اين پژوهش با هدف اثربخشي آموزش خوددلگرم سازي بر راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان زنان سرپرست خانوار، صورت گرفته است.
روش: پژوهش حاضر، نيمه آزمايشي و در قالب پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي باشد. از ميان زنان سرپرست خانوار داوطلب مراجعه کننده به سراي محله شهرداري منطقه اتابک تهران، 18 نفر به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش در معرض آموزش خوددلگرم سازي، در 10 جلسه 120 دقيقه اي قرار گرفتند و گروه کنترل نيز هيچ آموزشي دريافت نکردند. دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشي به وسيله پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (
CERQارزيابي شدند. داده هاي جمع آوري شده با آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره (مانکوا)، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: آموزش خود دلگرم سازي، تفاوت معني داري در راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان بين دو گروه مورد مطالعه نشان داد.
نتيجه گيري : آموزش خوددلگرم سازي به عنوان يک مهارت، موجب افزايش استفاده از راهبردهاي شناختي پذيرش، تمرکز مجدد مثبت، ارزيابي مجدد مثبت، ديدگاه پذيري، و نيز کاهش استفاده از راهبردهاي شناختي ملامت خويش و نشخوارگري، شده است. بنابراين جهت توانمند سازي روان شناختي زنان سرپرست خانوار، اين آموزش در کنار ساير حمايت هاي اقتصادي و اجتماعي، توصيه مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

آقایوسفی، ع.، و مهمان نوازن، ا.، و دهستانی، م. (1394). اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی شوناکر مبتنی بر نظریه آدلر بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست خانوار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 2(3 ), 1-15. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311790Vancouver : کپی

آقایوسفی علیرضا، مهمان نوازن اشرف، دهستانی مهدی. اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی شوناکر مبتنی بر نظریه آدلر بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست خانوار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1394 [cited 2021April10];2(3 ):1-15. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311790IEEE : کپی

آقایوسفی، ع.، مهمان نوازن، ا.، دهستانی، م.، 1394. اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی شوناکر مبتنی بر نظریه آدلر بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست خانوار. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 2(3 ), pp.1-15. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311790>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی