برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 70 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش رفتار درماني عقلاني هيجاني بر وضعيت سلامت روان زنان زنداني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پروژه صندوق جهانی، صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا، دفتر توسعه سازمان ملل متحد در ایران در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سازمان جهاني بهداشت، سلامتي را حالت رفاه کامل جسمي، رواني و اجتماعي تعريف مي کند.هدف: با توجه به شيوع بالاي بيماريهاي رواني در زنان زنداني اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش رفتار درماني، عقلاني، هيجاني بر وضعيت سلامت روان زنان زنداني شهر تهران (1390) انجام شد.روش: 148 زنداني در دو گروه مداخله و غير مداخله جهت آموزش رفتار درمان عقلاني هيجاني از زندان رجايي شهر و اوين تهران انتخاب شدند. از آزمون هاي SCL-90-R، تک نمونه اي کولموگروف-اسمير، کولموگروف- اسميرونوف، من ويتني، دو نمونه اي کولموگروف- اسميرونوف، آزمون t تک نمونه اي و خي دو استفاده شد.يافته ها: تمامي شاخص ها در بين دو گروه داراي تفاوت معني داري بودند (p<0.001). در گروه مداخله دو آزمون ناپارامتري تفاوت معني دار شاخص ها در بين دو گروه مستقل را نشان دادند (p<0.001). اما در گروه شاهد دو روش آماري با هم اتفاق نظر نداشتند.نتيجه گيري: مداخلات درماني عقلاني هيجاني در کاهش اختلالات رواني زنان زنداني موثراست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

روشنی، د.، و مرادی، ق.، و علیزاده، س.، و شیخ احمدی، ش.، و حبیبی، س.، و فرنیا، م.، و شهبازی، م. (1394). بررسی تاثیر آموزش رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر وضعیت سلامت روان زنان زندانی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, 2(2 ), 70-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311789Vancouver : کپی

روشنی دائم، مرادی قباد، علیزاده سپیده، شیخ احمدی شیلان، حبیبی سوگند، فرنیا مرضیه، شهبازی محمد. بررسی تاثیر آموزش رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر وضعیت سلامت روان زنان زندانی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت. 1394 [cited 2022January25];2(2 ):70-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311789IEEE : کپی

روشنی، د.، مرادی، ق.، علیزاده، س.، شیخ احمدی، ش.، حبیبی، س.، فرنیا، م.، شهبازی، م.، 1394. بررسی تاثیر آموزش رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر وضعیت سلامت روان زنان زندانی. روانشناسی و روانپزشکی شناخت, [online] 2(2 ), pp.70-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311789. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی