برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

رابطه تنظيم هيجاني با نشانگان افسردگي و اضطراب در دانشجويان: نقش واسطه اي ذهن آگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان
 
چکیده: 

مقدمه: افسردگي و اضطراب از مهمترين اولويت هاي بهداشتي در دنياي امروز هستند. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب: نقش واسطه اي ذهن آگاهي بود.
روش: طرح مطالعه حاضر توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي بود که از ميان همه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه در شهرستان مهديشهر تعداد 350 نفر با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. از همه شرکت کنندگان خواسته شد پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان گارنفسکي و همکاران، پرسشنامه پنج وجهي ذهن آگاهي بائر و همکاران و مقياس افسردگي و اضطراب بک را تکميل کنند.
يافته ها: براي تحليل داده ها از همبستگي پيرسون، معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار
AMOS استفاده شد. نتايج معادلات ساختاري نشان داد مسير مستقيم معناداري از تنظيم هيجاني بر افسردگي و اضطراب برقرار مي باشد که به ترتيب با ضريب مسير 0.53 و 0.63 درصد گزارش شده است. همچنين مسير غير مستقيم معناداري نيز از تنظيم هيجاني بر افسردگي و اضطراب به واسطه ذهن آگاهي با ضريب مسير 0.14 درصد برقرار مي باشد.
نتيجه گيري: مي توان نتيجه گرفت که تنظيم هيجاني در دانشجويان دانشگاه با افسردگي و اضطراب رابطه دارد اين در حالي است که ذهن آگاهي ميانجي اين رابطه مي باشد. بنابراين آموزش ذهن آگاهي و آموزش مهارت ها تنظيم هيجاني براي توسعه و ترويج سلامت روانشناختي دانشجويان پيشنهاد مي گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی