برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  69 , شماره  4 ; از صفحه 481 تا صفحه 494 .
 
عنوان مقاله: 

اثر حفاظتي افزودن اسانس دارچين (Cinnamomum verum) به جيره غذايي در کاهش سميت آفلاتوکسين B1 در بچه ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر حفاظتي اسانس دارچين در کاهش سميت آفلاتوکسين B 1 جيره غذايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان با تاکيد بر شاخص هاي خوني، بيوشيمي سرم و آسيب شناسي بافت کبد انجام پذيرفت.بدين منظور ماهيان در 6 تيمار آزمايشي متشکل از 3 سطح آفلاتوکسين (0، 25 و 50) ppb و دو سطح اسانس (0 و 1درصد) هر کدام به سه تکرار تقسيم گرديدند. آزمايش به مدت 60 روز ادامه داشت. در انتهاي آزمايش جهت بررسي شاخص هاي مذکور نمونه برداري به صورت تصادفي انجام شد.درصد هماتوکريت، تعداد گلبول هاي قرمز و غلظت هموگلوبين تحت تاثير مثبت وجود اسانس دارچين در جيره غذايي قرار گرفتند (P<0.05). همچنين وجود سم آفلاتوکسين در جيره غذايي باعث افزايش تعداد گلبول قرمز و غلظت هموگلوبين خون گرديد (P<0.05). ميزان فعاليت آنزيم هاي ALP و ALT نيز در حضور سم آفلاتوکسين افزايش يافت (P<0.05)، البته افزودن اسانس دارچين فعاليت ALP سرم ماهيان قرار گرفته در معرض آفلاتوکسين را کاهش داد. همچنين اثر اصلي عامل هاي سطح آفلاتوکسين و اسانس جيره غذايي بر ميزان شاخص هاي پروتئين کل و گلبولين معني دار بود، در حالي که غلظت آلبومين و ليزوزيم سرم خون تحت تاثير اثر متقابل سطح آفلاتوکسين و اسانس قرار گرفت (P<0.05). همچنين با افزايش سطح سم، ميزان شاخص کبدي به طور معني داري کاهش يافت (P<0.05). در بررسي هاي بافت شناسي نيز علايمي همچون اتساع عروق خوني، تخريب سيتوپلاسم، تجمع خون، نفوذ سلول هاي ايمني و نکروز در گروه هاي حاوي سم آفلاتوکسين مشاهده گرديد، که متناسب با سطح سم در جيره غذايي بود. نتيجه آن که، افزودن يک درصد اسانس دارچين به جيره غذايي سبب کاهش تغييرات نامطلوب بافتي و همچنين بهبود شاخص هاي خوني و بيوشيميايي سرم ماهيان تغذيه شده با جيره هاي غذايي آلوده با آفلاتوکسين به ويژه در گروه ppb 25 آفلاتوکسين گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی