برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 420 تا صفحه 429 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد روش هاي محاسباتي مختلف در برآورد ميزان کربن ترسيبي خاک (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي چهارباغ، استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين مطالعه با دو هدف مطالعه نقش مديريت هاي مختلف مرتع بر ترسيب کربن و بررسي تفاوت بين نتايج استفاده از رويکردهاي مختلف محاسبه اي در گزارش ميزان کربن خاک انجام شده است. رويکردهاي مختلف محاسبه و ارائه کربن شامل استفاده از روش برآورد پارامتر غلظت کربن (گرم کربن در کيلوگرم خاک)، کربن توده اي بر اساس عمق ثابت (تن کربن در هکتار) و پارامتر کربن توده اي بر اساس عمق معادل (تن کربن در هکتار) است. با اين حال برخي دلايل علمي نشان مي دهد؛ در رويکرد تعيين پارامتر کربن توده اي عمق معادل، نوسان عمق محاسبه اي ناشي از اثر نقش جرم مخصوص ظاهري خاک بوده که با اعمال نقش آن مي توان به برآورد واقعي از کربن خاک در عمق معادل دست يافت. بنابراين به منظور محک اين امر، ميزان کربن طبق رويکردهاي فوق با نمونه برداري از خاک سطحي در پنج نوع مديريت و بهره برداري از مراتع منطقه چهارباغ استان گلستان (شامل آغل، حريم روستا، منطقه قرق، منطقه کليد (با چراي متوسط) و منطقه حريم آبشخور، محاسبه و هر پارامتر مورد آزمون آماري قرار گرفت. نتايج مقايسه ميانگين ها براي هر يک از پارامترهاي مربوط به رويکردها نشان داد که بر اساس رويکرد اول (پارامتر غلظت کربن) مناطق آغل و قرق و کليد با ميزان 37.80، 27.30 و 22.92 گرم کربن در کيلوگرم خاک به ترتيب داراي بيشترين کربن مي باشند حال آنکه نتايج متناقضي بر اساس رويکرد کربن توده اي عمق ثابت به دست آمد. براي رفع اين تناقض رايج در مطالعات متعدد، پارامتر کربن عمق معادل براي سايت هاي مورد مطالعه محاسبه گرديد و نتيجه آن نشان داد سايت آغل با ميزان کربن 108.64 تن کربن در هکتار براي عمق معادل بالاترين ميزان کربن را داراست. به طورکلي در منطقه مورد مطالعه مشاهده شد؛ روش هاي مرسومي که براي محاسبه ذخيره ماده آلي استفاده مي شوند به دليل توده هاي نابرابر خاک به طور دقيق بيان کننده تفاوت ها در توده خاک نيستند و براي ارزيابي قابل اعتماد مديريت ذخيره ماده آلي خاک و ساير مواد غذايي؛ بايد توده هاي خاک مورد مقايسه، معادل باشند. از اين رو پيشنهاد مي شود ميزان صحت يافته مطالعه حاضر، در مکان هاي ديگر نيز به منظور دستيابي به نتيجه کاربردي مورد آزمون واقع گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شیدای کرکج، ا.، و جعفری فوتمی، ع.، و ساسانی فر، س. (1394). کاربرد روش های محاسباتی مختلف در برآورد میزان کربن ترسیبی خاک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ, استان گلستان). مرتع, 9(4 ), 420-429. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311614Vancouver : کپی

شیدای کرکج اسماعیل، جعفری فوتمی عیسی، ساسانی فر سمیرا. کاربرد روش های محاسباتی مختلف در برآورد میزان کربن ترسیبی خاک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ, استان گلستان). مرتع. 1394 [cited 2021April19];9(4 ):420-429. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311614IEEE : کپی

شیدای کرکج، ا.، جعفری فوتمی، ع.، ساسانی فر، س.، 1394. کاربرد روش های محاسباتی مختلف در برآورد میزان کربن ترسیبی خاک (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ, استان گلستان). مرتع, [online] 9(4 ), pp.420-429. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311614>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 219 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی