نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1378 , دوره  9 , شماره  24 ; از صفحه 44 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان آلودگي به شپش سر در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان ساري در سال 77-1376

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است