برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر 1396 , دوره  16 , شماره  7 ; از صفحه 633 تا صفحه 644 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات سميتي نانوذرات اکسيد روي و دي اکسيد تيتانيوم بر روي برخي از آنزيم هاي کبدي موش سفيد آزمايشگاهي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پيشرفت فناوري نانو باعث شده است که بررسي اثرات مخرب نانومواد بر روي موجودات اهميت زيادي پيدا کند. نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم و اکسيد روي از راه هاي مختلف وارد بدن شده و باعث تخريب کبد و ساير ارگان هاي بدن موجودات مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي اثر سميتي نانوذرات اکسيد روي و دي اکسيد تيتانيوم بر روي برخي از آنزيم هاي کبد و بافت کبد موش نر مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، 70 موش نر بالغ مورد استفاده قرار گرفت. موش ها در 10 دسته 7 تايي شامل يک گروه کنترل و نه گروه آزمايش تقسيم شدند. موش هاي گروه تجربي نانوذرات اکسيد روي را به مدت 14 روز با غلظت هاي 50، 100 و 300 ميلي گرم بر کيلوگرم به صورت گاواژ دريافت کردند و گروه شاهد فقط آب مقطر دريافت کرد. در روز پانزدهم، خون گيري از موش ها به عمل آمد و آنزيم هاي کبدي شامل آلانين آمينوترانسفراز، آلکالين فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز و بافت کبد مورد بررسي قرار گرفت. داده ها، با توجه به برخورداري از توزيع نرمال، توسط آناليز واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي
Duncan مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که نانوذرات اکسيد روي و دي اکسيد تيتانيوم در غلظت هاي 100 و 300 ميلي گرم بر کيلوگرم و ترکيب اين دو نانوذره در غلظت هاي 50، 100 و 300 ميلي گرم باعث ايجاد تغيير معني داري در ميزان فعاليت آنزيم هاي کبدي آلانين آمينوترانسفراز، آلکالين فسفاتاز و آسپارتات آمينوترانسفراز نسبت به گروه کنترل شده اند (
P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که نانوذرات اکسيد روي و دي اکسيد تيتانيوم در دوزهاي مختلف احتمالا به دليل تخريب کبد و افزايش نشت آنزيم هاي کبدي باعث افزايش سطح سرمي آنزيم ها مي شود. بااين حال، مطالعات بيشتري جهت پيش بيني اثرات اين ماده و استفاده ايمن از اين نانوذرات پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی