نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 199 تا صفحه 204 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر ارزشيابي استادان توسط دانشجويان از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: يک از اهداف مهم آموزش عالي، ارزشيابي عملکرد آموزشي استاد به منظور ارتقاي تدريس است. در اين رابطه، ارزشيابي دانشجويان از استادان، يکي از رايج ترين روش هاي ارزشيابي در دانشگاه ها و مراکز آموزشي به شمار مي رود. نتايج ارزشيابي مي تواند فرايندهاي آموزشي را ارتقا دهد و باعث افزايش عملکرد شغلي و پويايي آموزش مدرسان گردد. اين تحقيق با هدف مقايسه ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان در مورد عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد انجام گرديد.روش کار: مطالعه توصيفي- تحليلي حاضر به شيوه مقطعي، با مشارکت 93 استاد و 93 دانشجو که با روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شده بودند، انجام پذيرفت. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر سه حيطه اخلاقي و رفتاري (8 گويه)، آموزشي (10 گويه) و رعايت قوانين آموزشي (8 گويه) بود که روايي محتوايي و صوري آن از ديدگاه متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون Independent t در نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.يافته ها: ميانگين کلي نظرات اعضاي هيات علمي نسبت به ويژگي اخلاقي و رفتاري، آموزشي و رعايت قوانين آموزشي به ترتيب (±0.52) 3.45، 4.32 (±0.84) و (±0.58) 4.59 به دست آمد. بر اساس ديدگاه دانشجويان نيز، ويژگي اخلاقي و رفتاري، آموزشي و رعايت قوانين آموزشي به ترتيب داراي مقادير (±0.47) 3.25، (±0.78) 4.04 و (±0.71) 4.36 بود. همچنين، نتايج آزمون Independent t با فرض برابري واريانس هاي دو گروه، نشان داد که در ميان ويژگي هاي سه گانه، اختلاف ميانگين نسبت به حد متوسط معني دار نبود.نتيجه گيري: تلاش در جهت بهبود وضعيت ارزشيابي در دانشگاه ها با کمک مسوولان و صاحب نظران از يک سو و گنجاندن آن در محتواي برنامه هاي درسي ضمن خدمت استادان از سوي ديگر، مي تواند کمک شاياني به بهبود وضعيت اين امر نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیدی، م.، و نجفی، ح.، و بساط نیا، م.، و علی فت، ا. (1395). بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی استادان توسط دانشجویان از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 13(2 ), 199-204. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311332Vancouver : کپی

امیدی محمود، نجفی حسن، بساط نیا مهدی، علی فت ایوب. بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی استادان توسط دانشجویان از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1395 [cited 2022August12];13(2 ):199-204. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311332IEEE : کپی

امیدی، م.، نجفی، ح.، بساط نیا، م.، علی فت، ا.، 1395. بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی استادان توسط دانشجویان از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 13(2 ), pp.199-204. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311332. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 286 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی