برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  15 ; از صفحه 115 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه روش هاي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در مدل سازي جريان رودخانه با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخيز طالقان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

فرايند تبخير و تعرق يک عنصر کليدي در شبيه سازي هيدرولوژيکي تامين آب، مدل هاي بارش رواناب، محاسبات نفوذ و مدل هاي پيش بيني خشکسالي است. اخيرا معادلات بسياري براي برآورد تبخير و تعرق سالانه، ماهانه و روزانه در جهان به کار برده مي شود. در اين مطالعه، تبخير وتعرق پتانسيل حوضه آبخيز طالقان توسط سه روش پريستلي تيلور، پنمن مانتيث و هارگريوز موجود در مدل SWAT تخمين زده شد. سپس تاثير به کارگيري هريک از اين روش ها بر شبيه سازي هيدرولوژيکي جريان خروجي حوزه آبخيز طالقان در دو دوره واسنجي (1998-2003) و اعتبارسنجي (2005-2003) با استفاده از آماره هاي ضريب تبيين (R2)، ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE)، ضريب کارايي نش ساتکلايف (NS) و شاخص اريبي (PBIAS) موردارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حداکثر و حداقل مقادير شبيه سازي شده تبخير و تعرق و درنتيجه، حداکثر و حداقل مقادير دبي شبيه سازي شده به ترتيب مربوط به روش هارگريوز و روش پريستلي تيلور بوده است. همچنين بررسي ضرايب ارزيابي نشان داد تفاوت چنداني بين سه روش وجود ندارد. نتيجه آناليز واريانس يک طرفه نيز مويد عدم اختلاف معني دار در سطح اعتماد 99 درصد در ميانگين دبي ماهانه بين سه روش مذکور است. ساير نتايج نشان داد در دوره اعتبارسنجي روش پنمن مانتيث نتايج بهتري را نسبت به دو روش ديگر ارائه کرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

کاویان، ع.، و بهرامی، م.، و روحانی، ح. (1396). مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مدل سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز طالقان. مهندسی اکوسیستم بیابان, 6(15 ), 115-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311161Vancouver : کپی

کاویان عطااله، بهرامی مرضیه، روحانی حامد. مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مدل سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز طالقان. مهندسی اکوسیستم بیابان. 1396 [cited 2021April17];6(15 ):115-125. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311161IEEE : کپی

کاویان، ع.، بهرامی، م.، روحانی، ح.، 1396. مقایسه روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مدل سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز طالقان. مهندسی اکوسیستم بیابان, [online] 6(15 ), pp.115-125. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311161>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی