برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  6 , شماره  15 ; از صفحه 35 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نبکاهاي گونه هاي گياهي خارشتر، اسپند و سبد پاکوتاه براي تثبيت ماسه هاي روان با استفاده از الگوريتم TOPSIS (مطالعه موردي: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

نبکا ها گروهي از اشکال ناهمواري ترسيبي هستند که بر اثر تجمع رسوبات بادي در اطراف گياهان شکل مي گيرند و ايجاد و توسعه آن ها متاثر از عوامل گوناگوني است. توسعه چشم انداز نبکا مي تواند به عنوان عاملي به منظور حفظ هماهنگي بين نيروهاي عمل کننده زيست محيطي و کاهش آثار تخريبي ماسه هاي روان بر سيستم هاي انساني عمل کند. در اين راستا شناسايي سازگارترين گونه گياهي نبکا از اهميت بسياري برخوردار است. هدف از اين پژوهش، ارزيابي مقايسه اي نبکاهاي منطقه صمدآباد شهرستان سرخس با استفاده از الگوريتم TOPSIS و معرفي مناسب ترين گونه گياهي نبکا براي تثبيت ماسه هاي روان از طريق تحليل مولفه هاي مورفومتري آن است. به اين منظور، ابتدا مهم ترين مشخصه هاي مورفومتري 120 نبکا نظير ارتفاع نبکا، طول نبکا، حجم نبکا، ارتفاع گياه، محيط گياه، طول گياه و حجم گياه، از گونه هاي سبد پاکوتاه، اسپند و خارشتر با روش استفاده از ترانسکت اندازه گيري شد. سپس با ارزيابي مقايسه اي آن ها ا TOPSIS ز طريق الگوريتم، مبادرت به اولويت بندي نبکاهاي مطالعاتي شد. نتايج نشان مي دهد که نبکاي گونه اسپند با وزن 0.695 بيشترين ارجحيت و بهره وري را براي تثبيت ماسه هاي روان دارد. نبکاي گونه خارشتر نيز با وزن 0.566 نسبت به نبکاي گونه سبد پاکوتاه از ارجحيت بيشتري برخوردار است. در مقابل نبکاي سبد پاکوتاه با وزن 0.073 کمترين ارجحيت و بهره وري را داشت که نتيجه حاصل شده به دليل ويژگي هاي نامطلوب ريخت شناسي اين گونه در مقايسه با دو گونه موردبررسي ديگر است و توسعه چشم انداز آن ها در منطقه موردمطالعه به هيچ عنوان پيشنهاد نمي شود. نتايج اين پژوهش در مديريت سيستمي مناطق بياباني و طرح هاي تثبيت ماسه هاي متحرک شهرستان سرخس ارزنده خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

یوسفی، م.، و راشکی، ع.، و فرزام، م.، و کاشکی، م. (1396). مقایسه نبکاهای گونه های گیاهی خارشتر, اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس). مهندسی اکوسیستم بیابان, 6(15 ), 35-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311110Vancouver : کپی

یوسفی محمدجواد، راشکی علیرضا، فرزام محمد، کاشکی محمدتقی. مقایسه نبکاهای گونه های گیاهی خارشتر, اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس). مهندسی اکوسیستم بیابان. 1396 [cited 2021April15];6(15 ):35-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311110IEEE : کپی

یوسفی، م.، راشکی، ع.، فرزام، م.، کاشکی، م.، 1396. مقایسه نبکاهای گونه های گیاهی خارشتر, اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس). مهندسی اکوسیستم بیابان, [online] 6(15 ), pp.35-48. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=311110>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی