برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  13 , شماره  50 ; از صفحه 237 تا صفحه 250 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي آموزش کيفيت زندگي درماني بر کاهش استرس والديني و ابعاد آن در بين مادران کودکان ناتوان هوشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
 
چکیده: 
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش کيفيت زندگي درماني بر کاهش استرس والديني و ابعاد آن در بين مادران کودکا ن با ناتواني هوشي انجام شد. اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري عبارت بود از مادران داراي دانش آموز با ناتواني هوشي شهر سميرم. نمونه آماري 30 مادر داراي فرزند ناتوان هوشي بودند که به شکل در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفي در دو گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جايگزين شدند. در حالي که گروه گواه در ليست انتظار قرار داشت، گروه آزمايش طي 9 جلسه 90 دقيقه اي بسته کيفيت زندگي درماني را دريافت کردند.ابزار پژوهش عبارت بود از فرم کوتاه پرسش نامه استرس والديني آبدين (1983). هر دو گروه در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون در معرض ارزيابي قرار گرفتند. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (تحليل کواريانس چندمتغيري) استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد گروه کنترل در ارزيابي هاي پس آزمون نسبت به گروه آزمايشي استرس بيشتري نشان مي دهند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که اين روش براي کاهش استرس هاي والديني و ابعاد آن در بين مادران کودکان با ناتواني هوشي موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آقایی، ص.، و یوسفی، ز. (1396). اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش استرس والدینی و ابعاد آن در بین مادران کودکان ناتوان هوشی. خانواده پژوهی, 13(50 ), 237-250. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310693Vancouver : کپی

آقایی صدیقه، یوسفی زهرا. اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش استرس والدینی و ابعاد آن در بین مادران کودکان ناتوان هوشی. خانواده پژوهی. 1396 [cited 2022January21];13(50 ):237-250. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310693IEEE : کپی

آقایی، ص.، یوسفی، ز.، 1396. اثربخشی آموزش کیفیت زندگی درمانی بر کاهش استرس والدینی و ابعاد آن در بین مادران کودکان ناتوان هوشی. خانواده پژوهی, [online] 13(50 ), pp.237-250. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310693. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی