برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مرداد 1396 , دوره  25 , شماره  5 ; از صفحه 381 تا صفحه 395 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فعاليت آنزيم هاي آلکالين فسفاتاز، لاکتات دهيدروژناز، ترانس آمينازها و تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد بعد از مواجهه با اکسيد نيکل و نانوذره اکسيد نيکل در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
چکیده: 

مقدمه: نيکل و ترکيبات نيکل به طور گسترده اي در صنعت، نانوپزشکي و راديوتراپي استفاده مي شود. با اين حال، سميت نانوذره نيکل و ترکيبات نيکل هنوز به طور کامل مشخص نيست. در اين مطالعه، سميت نانوذره اکسيد نيکل و اکسيد نيکل با استفاده از روش هاي تشخيصي پزشکي همانند تست هاي بيوشيميايي و تغييرات هيستوپاتولوژيک کبد در موش مورد بررسي قرار گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، 49 موش صحرايي نر به صورت تصادفي به هفت گروه شامل يک گروه کنترل و شش گروه تيمار (سه گروه با نانوذره اکسيد نيکل و سه گروه با اکسيد نيکل) در غلظت هاي10، 25 و 50 ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن تقسيم شدند. تزريق به صورت درون صفاقي به مدت هشت روز متوالي انجام شد. پس از پايان يافتن دوره تزريق خون گيري از قلب موش ها انجام شد و فعاليت آنزيم هاي کبدي خون اندازه گيري شد. پس از کالبدشکافي موش ها، بافت کبد جهت بررسي هيستوپاتولوژي با روش هماتوکسيلين و ائوزين رنگ آميزي شدند. داده ها با نرم افزار
SPSS نسخه 21 به روش آناليز واريانس يک طرفه (آنوا) و تست تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد که ميزان فعاليت آنزيم هاي لاکتات دهيدروژناز، آسپارتات آمينوترانسفراز، آلانين آمينوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در گروه تيمار در مقايسه با گروه کنترل افزايش معني داري داشته است (
P<0.05). مطالعه آسيب شناسي طيفي از تغييرات هيستوپاتولوژيک از جمله اينفيلتريشن سلول هاي آماسي، پرخوني و سيروز را در بافت کبد نشان داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که قرار گرفتن در معرض دوزهاي مختلف اکسيد نيکل و نانوذرات اکسيد نيکل مي تواند درجات مختلفي از آسيب هاي کبدي را در مسير وابسته به دوز القاء کند. بنابراين، افزايش غلظت آنزيم هاي کبدي و تغييرات هيستوپاتولوژي کبد سميت نانوذره اکسيدنيکل و نانوذرات اکسيد نيکل را تائيد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی