برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل رابطه بين جامعه پذيري سازماني، رفتار رهبري، هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بين کارکنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين جامعه پذيري سازماني، رفتار رهبري، هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني به مرحله اجرا درآمد. از جامعه آماري 742 نفري کارکنان ستادي آموزش و پرورش شهر اصفهان بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه کرجسي و مورگان (1970) 254 نفر، تعيين و سپس بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، نسبتي حجم هر ناحيه آموزش و پرورش مشخص شد. ابزارهاي پژوهش، پرسش نامه 20 سوالي جامعه پذيري سازماني تائورمينا (1994)، پرسش نامه 36 سوالي رفتار رهبري کويين و همکاران (2009)، پرسش نامه 6 سوالي هويت سازماني مائيل و آشفورث (1992)، پرسش نامه 24 سوالي فرهنگ سازماني والاچ (1983) و پرسش نامه 8 سوالي رفتار شهروندي سازماني وانگ (2004) بوده است که روايي سازه آن با استفاده از تحليل عاملي به روش مولفه هاي اصلي و پايايي آن با آلفاي کرونباخ (جامعه پذيري سازماني 0.893، رفتار رهبري 0.988، هويت سازماني 0.85، فرهنگ سازماني 0.918 و رفتار شهروندي سازماني 0.816) تاييد شد. از 254 پرسش نامه توزيع شده، 253 پرسش نامه با ميزان بازگشت 0.99 برگردانده شد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام گرفت. يافته هاي حاصل از پژوهش در سطح خطاي (P£0.05) نشان داد بين جامعه پذيري سازماني، رفتار رهبري، هويت سازماني و فرهنگ سازماني با رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنين جامعه پذيري به واسطه هويت سازماني و رفتار رهبري به واسطه فرهنگ سازماني بر رفتار شهروندي سازماني اثر داشته اند. بر اساس مقادير شاخص هاي نيکويي برازش تعديل شده برازندگي و جذر واريانس خطاي تقريب الگوي معادلات ساختاري، برازش مناسب دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نادی، م.، و مشایخی، ز. (1396). تحلیل رابطه بین جامعه پذیری سازمانی, رفتار رهبری, هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), 28(3 (پیاپی 67) ), 153-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310348Vancouver : کپی

نادی محمدعلی، مشایخی زهره. تحلیل رابطه بین جامعه پذیری سازمانی, رفتار رهبری, هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). 1396 [cited 2021November30];28(3 (پیاپی 67) ):153-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310348IEEE : کپی

نادی، م.، مشایخی، ز.، 1396. تحلیل رابطه بین جامعه پذیری سازمانی, رفتار رهبری, هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان. جامعه شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان), [online] 28(3 (پیاپی 67) ), pp.153-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310348. 

 
بازدید یکساله 125 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی