برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ابعاد خودکارآمدي فرزندان با سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانواده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش، پيش بيني ابعاد خودکارآمدي (تحصيلي، اجتماعي و عاطفي) دانش آموزان بر اساس سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خانواده است. بدين منظور، 398 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدي، مقياس خودکارآمدي موريس و ابزار سنجش سرمايه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مقياس هاي محقق ساخته است. براي تعيين روايي همه ابزار ها از روايي سازه و روش آماري تحليل عاملي اکتشافي استفاده شده و پايايي آن ها با استفاده از ضرايب آلفاي کرونباخ و کودر ريچاردسون محاسبه شده است. در اين پژوهش که از نوع همبستگي است، داده ها با استفاده از روش آماري رگرسيون چندگانه به شيوه همزمان تجزيه و تحليل شدند. يافته هاي پژوهش نشان داد کالاي فرهنگي، خودکارآمدي تحصيلي را و رفتارهاي فرهنگي، خودکارآمدي اجتماعي را به طور مثبت و معناداري مي توانند پيش بيني کنند. و کالاي فرهنگي و رفتارهاي فرهنگي به طور مثبت و معنادار و اعتماد به صورت منفي و معناداري مي توانند خودکارآمدي عاطفي را پيش بيني کنند. نتيجه گيري اساسي پژوهش حاضر اين است که والدين و مدرسه ها با افزايش ميزان کالاي فرهنگي به عنوان بعدي از سرمايه فرهنگي، خودکارآمدي تحصيلي دانش آموزان را مي توانند افزايش دهند. خانواده ها و مدارس با تشويق رفتارهاي فرهنگي، به خودکارآمدي اجتماعي دانش آموزان مي توانند کمک کنند و با افزايش دسترسي دانش آموزان به کالاهاي فرهنگي و تشويق آنان به انجام رفتارهاي فرهنگي، خودکارآمدي عاطفي آنان را مي توانند ارتقاء بخشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 246
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی