نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 88 تا صفحه 98 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ابعاد شخصيت با سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت در دانش آموزان با آسيب شنوايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سبک هاي دلبستگي و هويت به عنوان دو مولفه بسيار مهم شخصيت و عوامل مرتبط با آن همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است، بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ابعاد شخصيت با سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت در دانش آموزان با آسيب شنوايي بود.روش: روش مطالعه حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان پسر ناشنوا (زير 14 سال) بود که در موسسه آموزشي امام صادق در استان مازندران در سال تحصيلي 94 مشغول به تحصيل بودند که از بين آنها 62 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند و به پرسشنامه هاي شخصيت (آيزنک، 1975)، سبک دلبستگي کولينز و ريد (کولينز و ريد، 1990)، و سبک هويت (برزونسکي، 1989) پاسخ دادند.يافته ها: نتايج آزمون همبستگي و رگرسيون نشان داد که فقط سبک دلبستگي اضطرابي با سبک هاي هويت سردرگم در دانش آموزان با آسيب شنوايي داراي همبستگي معنادار (0.412) است. سبک هاي دلبستگي اجتنابي و ايمن با سبک هاي هويت همبستگي معنا دار ندارند (p>0.05). همچنين نتايج پژوهش نشان داد که هيچ يک از ابعاد شخصيت قادر به پيش بيني سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت دانش آموزان با آسيب شنوايي نيستند (p>0.05).نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش حاضر فقط با توجه به سبک دلبستگي و سبک هويت نمي توان ويژگي هاي رواني افراد با آسيب شنوايي مانند مشکوک بودن به اطرافيان را پيش بيني و براي رفع مشکلات ارتباطي شان برنامه هاي مطلوب در نظر گرفت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ش.، و کاظمی رضایی، س.، و قاسمی ارگنه، ح.، و کاظمی رضایی، س.، و موسوی، س. (1396). رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی. سلامت روان کودک (روان کودک), 4(1 ), 88-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309908Vancouver : کپی

محمدی شهناز، کاظمی رضایی سیدعلی، قاسمی ارگنه حامد، کاظمی رضایی سیدولی، موسوی سیده عادله. رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی. سلامت روان کودک (روان کودک). 1396 [cited 2022May23];4(1 ):88-98. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309908IEEE : کپی

محمدی، ش.، کاظمی رضایی، س.، قاسمی ارگنه، ح.، کاظمی رضایی، س.، موسوی، س.، 1396. رابطه ابعاد شخصیت با سبک های دلبستگی و سبک های هویت در دانش آموزان با آسیب شنوایی. سلامت روان کودک (روان کودک), [online] 4(1 ), pp.88-98. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309908. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی