برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 3 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهار توجه بر سو گيري توجه و حساسيت اضطرابي دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اختلال اضطراب اجتماعي يکي از مهم ترين علل سازش نايافتگي هاي دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر تعيين تاثير آموزش مهار توجه بر سو گيري توجه و حساسيت اضطرابي دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي بود.
روش: طرح پژوهش حاضر، نيمه آزمايشي با پيش آزمون - پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمامي دانش آموزان پسر 14 ساله با نشانگان اختلال اضطراب اجتماعي شهرستان شاهرود در سال تحصيلي 96-1395 بود که با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه جاي دهي شدند. هر دو گروه قبل از اجراي آموزش مقياس ه اي کانون توجه (وودي، چامبلس، و گلاس، 1997)، اضطراب اجتماعي (کانور، 2000)، و حساسيت اضطرابي (تيلور و کاکس، 1998) را تکميل کردند. گروه آزمايش طي 8 جلسه يک ساعته تحت آموزش مهار توجه قرار گرفتند اما گروه گواه هيچ مداخله اي دريافت نکردند. براي تحليل داده ها از روش تحليل کوواريانس يک متغيره استفاده شد.
يافته ها: تحليل داده ها با استفاده از آزمون تحليل کوواريانس نشان داد نمرات گروه آزمايش در مقايسه با نمرات گروه گواه در متغير حساسيت اضطرابي و سوگيري توجه به طور معنادار کاهش يافته است (
p<0.05).
نتيجه گيري: آموزش مهار توجه مي تواند به واسطه مختل سازي نشانگان شناختي - توجهي و تقويت فراشناخت به کاهش سوگيري توجه و حساسيت اضطرابي دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي منجر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 158
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی