برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  48 , شماره  3 ; از صفحه 321 تا صفحه 334 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير پادزيست محرک رشد با برخي زيست يار هاي داخلي و محصولات همسان وارداتي بر شاخص هاي عملکردي، اقتصادي و ريخت شناسي روده کوچک در جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

اين آزمايش با هدف بررسي و ارزيابي تاثير پادزيست (آنتي بيوتيک) محرک رشد با برخي زيست يار (پروبيوتيک) هاي داخلي و فرآورده هاي همسان وارداتي بر عملکرد، شاخص هاي اقتصادي و ريخت شناختي روده کوچک با شمار 540 قطعه جوجه يک روزه گوشتي در قالب طرح کامل تصادفي با شش تيمار و پنج تکرار انجام شد. زيست يار هاي پدي گارد و لاکتوفيد به عنوان فرآورده هاي داخلي و زيست يار هاي باکتوسل و پريمالاک به عنوان فرآورده هاي وارداتي استفاده شد. تيمارها شامل: 1- جيره پايه (شاهد) و جيره پايه به همراه 2- پادزيست 3- زيست يار باکتوسل 4- زيست يار پدي گارد 5- زيست يار پريمالاک 6- زيست يار لاکتوفيد بودند. مقايسه مستقل براي مقايسه تاثير زيست يار در برابر گروه هاي شاهد و پادزيست، زيست يار هاي ايراني در برابر وارداتي و زيست يار هاي تک سويه در برابر چندسويه استفاده شد. در دوره آغازين پريمالاک باعث کاهش و تيمارهاي پادزيست و باکتوسل موجب افزايش در خوراک مصرفي و افزايش وزن بدن شدند (p<0.05). اين تغييرات تاثيري بر ضريب تبديل غذايي نداشت (p<0.05). شاخص هاي اقتصادي، شاخص توليد و وزن بدن بين تيمارها تفاوت معني دار نشان ندادند. پادزيست موجب کاهش طول پرز، سطح پرز و عمق کريپت شد و پريمالاک افزايش در ارتفاع و سطح پرز در ميان روده (ژژونوم) را نشان داد (p<0.05). در مقايسه مستقل پادزيست در برابر زيست يار موجب بهبود در عملکرد، سود ناخالص و همچنين کاهش در طول ميان روده، عمق کريپت، ارتفاع و سطح پرز شد (p<0.05). کاهش عمق کريپت در انتهاي روده کوچک (ايلئوم) تنها تغيير ايجادشده با مصرف زيست يار هاي داخلي در برابر فرآورده هاي وارداتي بود (p<0.05). به عنوان نتيجه گيري کلي، تفاوت معني داري بين زيست يار هاي ايراني، وارداتي و پادزيست آزمايشي نسبت به گروه شاهد در شاخص هاي عملکردي و اقتصادي در کل دوره مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی