برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي درمانگري مبتني بر مواجهه روايي در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلال استرس پس از ضربه، يک اختلال اضطرابي تضعيف کننده است که تعداد قابل توجهي از بازماندگان ضربه هاي روانشناختي بزرگ را مبتلا مي سازد و موجب بروز اختلالاتي در حافظه سرگذشتي مي شود. هدف پژوهش حاضر بررسي بهبود حافظه سرگذشتي و مولفه هاي مرتبط، به واسطه درمان مواجهه روايي بود. درمان مذکور، شامل بسياري از مولفه هاي مواجهه سازي، به علاوه مولفه هايي از درمان مبتني برشواهد است.روش: 24 نفر از زنان تهراني با تجربه خيانت همسر و داراي استرس پس از ضربه، با جايگزيني تصادفي در گروه هاي کنترل و آزمايش قرار گرفتند. همه افراد، مورد مصاحبه باليني قرار گرفتند، سپس مقياس تجديد نظرشده تاثير رويداد (IES-R)، آزمون حافظه سرگذشتي، آزمون تعيين اهداف و آزمون جملات بيست گانه را تکميل کردند و مصاحبه حافظه سرگذشتي از ايشان گرفته شد. گروه آزمايش هشت جلسه درمان را پشت سر گذاشتند و گروه کنترل مداخله درماني دريافت نکردند، سپس افراد هر دوگروه، مقياس و سه آزمون را دوباره بلافاصله پس از درمان و سه ماه پس از آن تکميل نمودند و به مصاحبه حافظه سرگذشتي پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس اندازه هاي مکرر مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت.يافته ها: نتايج تحليل آماري نشان داد استرس پس از ضربه در گروه آزمايش، بلافاصله پس ازدرمان و سه ماه پس از آن به طور معنادار کاهش پيداکرد. ميزان اختصاصي بودن حافظه سرگذشتي افزايش معنادار داشت. محتواي غيرمرتبط با ضربه و بارهيجاني مثبت در تعريف ازخود در گروه آزمايش به طورمعنادار افزوده شد. ميزان استقلال اهداف بيان شده تغيير چشمگيري نشان نداد.نتيجه گيري: موفقيت درمان مواجهه روايي در بهبود نشانه هاي استرس پس از ضربه، مويد اين است که خاطره ضربه به خوبي در حافظه سرگذشتي يکپارچه شده است و با شکسته شدن شبکه ترس و دسترسي به جزئيات حافظه سرگذشتي، اختلالات مرتبط با اين حافظه نيز بهبود يافته اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیورانی، م.، و آزادفلاح، پ.، و مرادی، ع.، و اسکندری، ح. (1396). اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی. روان شناسی بالینی, 9(2 (پیاپی 34) ), 1-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309823Vancouver : کپی

شیورانی مونا، آزادفلاح پرویز، مرادی علیرضا، اسکندری حسین. اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی. روان شناسی بالینی. 1396 [cited 2021December06];9(2 (پیاپی 34) ):1-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309823IEEE : کپی

شیورانی، م.، آزادفلاح، پ.، مرادی، ع.، اسکندری، ح.، 1396. اثربخشی درمانگری مبتنی بر مواجهه روایی در بهبود اختلال استرس پس از ضربه و حافظه سرگذشتی. روان شناسی بالینی, [online] 9(2 (پیاپی 34) ), pp.1-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309823. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی