برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  13 , شماره  26 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين مدل ارتباطي سرمايه اجتماعي و هوش سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر، تدوين مدل ارتباطي هوش سازماني و سرمايه اجتماعي در وزارت ورزش و جوانان ايران بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگي، توصيفي و تحليلي است. جامعه آماري تحقيق، کليه مديران و کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود (850= N) که 265 نفر به طور تصادفي طبقه اي براي نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي دست يابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه ها هوش سازماني آلبرخت و سرمايه اجتماعي پانته ام استفاده شد. روايي هر دو پرسشنامه به تاييد 15 تن از متخصصان رسيد و پايايي آن ها در يک مطالعه مقدماتي با 30 آزمودني و با آلفاي کرونباخ به ترتيب 0.92 و 0.72 محاسبه شد. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده، از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي از جمله کلموگروف- اسميرنوف، تي استودنت تک نمونه اي، تحليل مسير و براي تعيين ارتباط علي بين متغيرها از روش مدل معادلات ساختاري با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. يافته هاي پژوهش نشان داد در وزارت ورزش و جوانان، هوش سازماني در حد نامطلوب و سرمايه اجتماعي در حد مطلوب قرار دارد. همچنين، بين خودکارآمدي شغلي و سرمايه اجتماعي ارتباط مستقيم معنا داري وجود دارد. مدل ارتباطي آنها از برازش مطلوب برخوردار است. در ارتباط بين خودکارآمدي شغلي و سرمايه اجتماعي وزارت ورزش و جوانان ايران ميل به تغيير با بار عاملي 0.82 دارد و روحيه و بعد شناختي هرکدام با بار عاملي 0.80 بيشترين تاثير را دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشاورز، ل.، و فراهانی، ا.، و اصغری، ز. (1393). تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 13(26 ), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309655Vancouver : کپی

کشاورز لقمان، فراهانی ابوالفضل، اصغری زهرا. تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. 1393 [cited 2022January23];13(26 ):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309655IEEE : کپی

کشاورز، ل.، فراهانی، ا.، اصغری، ز.، 1393. تدوین مدل ارتباطی سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, [online] 13(26 ), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309655. 

 
بازدید یکساله 192 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی