برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  13 , شماره  24 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ميزان دينداري در ميان دانشجويان جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

مطالعه حاضر درصدد شناخت توصيفي و تبييني ميزان دينداري دانشجويان جوان و ارتباط آن با خصوصيات دموگرافيک آنهاست. بدين منظور جهت سنجش ميزان دينداري افراد، از مدل شناخته شده گلاک و استارک استفاده شد. روش اين پژوهش، کمي و از تکنيک پيمايش استفاده گرديد. پس از طراحي پرسشنامه و سنجش اعتبار و روايي ابزار پژوهش، داده ها از جامعه آماري پژوهش جمع آوري شد و با استفاده از نرم افزار آماري علوم اجتماعي (SPSS) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج توصيفي پژوهش نشان داد که دينداري دانشجويان در حد تقريبا «بالا» و در ميان کل ابعاد، بعد اعتقادي داراي بالاترين ميانگين بوده است. همچنين، بر اساس نتايج تحليل عاملي پژوهش، بعد تجربي دينداري داراي بيشترين اهميت در تعيين ميزان دينداري افراد بوده است. در مرحله بعد، به منظور بررسي روابط بين ميزان دينداري دانشجويان و ساير متغيرهاي مستقل از آزمون هاي T استيودنت و آناليز واريانس استفاده شد که نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين گروه هاي سني، مرد و زن، خاستگاه سکونتي و مقطع تحصيلي از نظر ميزان دينداري در بين دانشجويان وجود دارد. از منظر رشته تحصيلي نيز، به جز بعد اعتقادي دينداري، تفاوت معني داري بين رشته هاي فني-مهندسي و علوم اجتماعي از نظر ميزان دينداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 511
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی