برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 403 تا صفحه 426 .
 
عنوان مقاله: 

بازسازي معنايي تجربه زيسته دختران از تجرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

دختران مجرد در زمره گروه هايي محسوب مي شوند که به دليل جايگاه شکننده و آسيب پذير در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در معرض طرد قرار دارند. هدف اين پژوهش، بازسازي معنايي تجربه زيسته دختران از تجرد، کشف زمينه ها، پيامدها و نحوه مواجهه دختران با تجرد از طريق ادراک و معناي ذهني دختراني است که درگير اين فرايند شده اند. پژوهش حاضر با رويکرد کيفي و روش نظريه زمينه اي ميان دختران مجرد شهر ايوان به انجام رسيد. براي انتخاب نمونه ها از روش نمونه گيري هدفمند و حداکثر تنوع و براي گردآوري داده ها از مصاحبه نيمه ساخت يافته استفاده شد. در نمونه پژوهش، 28 نفر از دختران مجرد مشارکت داشتند که به لحاظ بهره مندي از سرمايه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت بودند. نتايج پژوهش بيانگر آن است که زمينه هايي چون تثبيت دال هاي پذيرفته شده، ازدواج به مثابه نهاد حمايتي، جنسيتي شدن فضاي عمومي و تقديرگرايي در تجرد زنان نقش دارند. در اين ميان، محدوديت هاي پذيرفته شده به مثابه زمينه تسهيل گر و بازنمايي وابستگي در رسانه به منزله شرايط مداخله گر عمل کرده اند. بازسازي معنايي تجربه و درک دختران مجرد از تجرد بر الزام هاي استتار، مکان هاي مذهبي به مثابه پناهگاه، سياست حضور و روي آوردن به مشاغل زنانه، بازانديشي و مجازي شدن روابط دلالت دارد. بر اساس مطالعه حاضر، تجربه تجرد براي دختران، خشونت رواني، انزواي مضاعف، آينده مبهم و احساس سرباري و ابژه هاي حقارت در پي داشته است. مقوله هسته نيز بر دسترس ناپذير بودن موقعيت ها دلالت دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 358
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی