برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان به کارگيري عناصر برنامه درسي سازنده گرا در آموزش عالي: يک مطالعه ترکيبي (مورد مطالعه: دانشگاه شيراز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، ارزيابي ميزان به کارگيري عناصر برنامه درسي سازنده گرا در آموزش عالي بود. طرح اين پژوهش ترکيبي از نوع متوالي- تبييني و ابزار مورد استفاده در اين پژوهش در بخش کمي پرسشنامه محقق ساخته و مشاهده بوده و در بخش کيفي نيز از ابزار مشاهده (روايت گونه و کيفي) استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش در بخش کمي با استفاده از ابزار پرسشنامه، شامل دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي علوم انساني دانشگاه شيراز بود که با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نسبتي 302 نفر انتخاب شدند. در بخش مشاهده کمي از هر رشته در دانشکده هاي مورد مطالعه يک کلاس انتخاب که 46 رشته مشاهده گرديد. در بخش مشاهده کيفي نيز سه کلاس از هر دانشکده در طي دو جلسه، مورد مشاهده قرار گرفتند. در بخش اول که ابزار پژوهش، پرسشنامه بود پس از تاييد روايي و پايايي آن، بين گروه نمونه توزيع گرديد. براي تحليل داده ها در بخش آمار توصيفي، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از آزمون تي تک نمونه اي و مستقل استفاده گرديد. براي تعيين پايايي مشاهده، از ضريب توافقي استفاده شد که ميزان به دست آمده برابر با 90 صدم بود. روايي در مشاهده کيفي نيز بدين صورت بود که پژوهشگر، اشراف کامل بر موضوع مورد بررسي داشته باشد که در اين پژوهش اين شرايط وجود داشت. نتايج به دست آمده بيانگر آن بود که در ارتباط با به عنصر هدف، محتوا و راهبردهاي ياددهي- يادگيري تفاوت معناداري مشاهده نشد اما در عنصر ارزشيابي از سطح معيار پايين تر بود. نتايج حاصل از مشاهده کمي نيز نتايج به دست آمده از پرسشنامه را تاييد نمود. نتايج به دست آمده از مشاهده کيفي نيز به بيان و توصيف ويژگي هاي کلاس ها پرداخته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صالحی عمران، ا.، و عابدینی بلترک، م. (1395). بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, 7(14 ), 7-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309189Vancouver : کپی

صالحی عمران ابراهیم، عابدینی بلترک میمنت. بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. 1395 [cited 2021November28];7(14 ):7-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309189IEEE : کپی

صالحی عمران، ا.، عابدینی بلترک، م.، 1395. بررسی میزان به کارگیری عناصر برنامه درسی سازنده گرا در آموزش عالی: یک مطالعه ترکیبی (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز). مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, [online] 7(14 ), pp.7-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=309189. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی