برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  10 , شماره  36 ; از صفحه 61 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برنامه احياء درياچه اروميه از ابعاد طبيعي_ زيستي، اقتصادي و حکمروايي آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 
چکیده: 

درياچه اروميه يکي از مهم ترين حوضه هاي آبريز کشور است که به دليل عوامل متعدد، از جمله اجراي پروژه هاي عمراني، در سال هاي اخير در معرض نابودي قرار گرفته است. در اين مقاله هدف اصلي و کلي ارزيابي برنامه احيا درياچه اروميه مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله با توجه به مولفه هايي مورد بررسي بر اساس هدف از نوع کاربردي و بر اساس روش و ماهيت از نوع توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه روستاهاي اطراف درياچه اروميه مي باشد که کل جمعيت مورد نظر روستاها 70267 نفربوده، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران (382 نفر) انتخاب شدند. روش گردآوري اطلاعات مورد نياز به دو صورت 1) کتابخانه اي – اسنادي 2) روش ميداني (پرسشنامه محقق ساخته) انجام شده است. براي پردازش و تجزيه تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار (Spss - GIs - Excel) استفاده شده است و با توجه به نوع مقياس ها از آزمون کاي اسکوئر (خي 2) براي اثبات فرضيات و همچنين براي تعين شدت رابطه دو متغير از آزمون وي کرامر استفاده شده است. بر اساس يافته هاي تحقيق، محاسبه ميانگين نشان مي دهد که بين بحران درياچه اروميه و ابعاد طبيعي_ زيستي، ابعاد اقتصادي و حکمروايي خوب آب يک رابطه معني دار وجود دارد. چرا که تاثير مستقيم ابعاد فوق بر روي درياچه (با توجه به بالاتر بودن ميانگين 3 از 5 سطح معني دار) مورد تائيد مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صوفی، ا.، و کردوانی، پ.، و سرور، ر. (1396). ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی, اقتصادی و حکمروایی آب. جغرافیای طبیعی, 10(36 ), 61-72. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308755Vancouver : کپی

صوفی اکبر، کردوانی پرویز، سرور رحیم. ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی, اقتصادی و حکمروایی آب. جغرافیای طبیعی. 1396 [cited 2021September22];10(36 ):61-72. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308755IEEE : کپی

صوفی، ا.، کردوانی، پ.، سرور، ر.، 1396. ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی_ زیستی, اقتصادی و حکمروایی آب. جغرافیای طبیعی, [online] 10(36 ), pp.61-72. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308755. 

 
بازدید یکساله 852 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی