برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1396 , دوره  24 , شماره  5 ; از صفحه 353 تا صفحه 358 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي نقاشي درماني بر اختلال نقص توجه– بيش فعالي (ADHD) دانش آموزان مقطع ابتدايي مدارس عادي (ارزيابي معلمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
 
چکیده: 

اهداف: پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر نقاشي درماني بر اختلال نقص توجه– بيش فعالي دانش آموزان ابتدايي مدارس عادي ناحيه 5 تبريز، بر اساس ارزيابي معلمان صورت گرفت.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نظر روش شبه تجربي است. جامعه آماري آن را 120 دانش آموز تشکيل داد. اين تعداد، همه دانش آموزان داراي نقص توجه– بيش فعالي در مدارس ابتدايي عادي آموزش وپرورش ناحيه 5 تبريز بودند. اختلال اين دانش آموزان را روان پزشکان تشخيص داده بودند و در پرونده سنجش سلامت آن ها درج شده بود. از اين ميان، 40 دانش آموز براي نمونه آماري به شيوه نمونه گيري در دسترس در دو گروه بيست نفره آزمايش و کنترل انتخاب شدند. طرح پژوهش عبارت بود از گروه آزمايش و کنترل با پيش آزمون و پس آزمون و انتساب تصادفي. بسته درماني نقاشي به تعداد دوازده جلسه 45 دقيقه اي روي دانش آموزان گروه آزمايش اجرا شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه علايم مرضي کودکان (4 –
CSI، 1984) با فرم ارزيابي معلمان استفاده شد.
يافته ها داده ها به کمک شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون استنباطي تحليل کوواريانس تجزيه وتحليل شد. نتايج حاکي از اين است که بر اساس ارزيابي معلمان، نقاشي درماني در کاهش نقص توجه– بيش فعالي دانش آموزان موثر است (
p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط معلمان و دانش آموزان داراي اختلال نقص توجه– بيش فعالي (
ADHD)، مي توان با استفاده از مداخلات آموزشي، در کاهش شدت نشانگان بيش فعالي يا کم توجهي دانش آموزان مبتلا به اين اختلال اقدامات قابل قبولي انجام داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 338
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی