برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1396 , دوره  24 , شماره  4 ; از صفحه 293 تا صفحه 298 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بیرجند، ایران
 
چکیده: 

اهداف: زباله هاي بيمارستان محتوي عوامل ميکروبي و ترکيبات شيميايي و سمي و خطرناک براي سلامت بيماران، پرسنل و مراجعان است. با توجه به وجود مواد خطرناک و عفوني در زباله هاي بيمارستاني، مديريت مناسب آن الزامي است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395 بود.
مواد و روش ها: در اين تحقيق بررسي پسماندهاي پزشکي مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395 انجام شد. داده هاي خام کمي اوليه از سازمان مديريت پسماند شهرداري سبزوار دريافت شد. با استفاده از دستورالعمل سازمان بهداشت جهاني، بررسي پسماندهاي توليدي صورت گرفت. بر اساس بازديد روزانه و تکميل پرسشنامه، وضع مواد دفع شده از نظر نوع و نحوه جمع آوري، نگهداري و دفع، و ميزان تفکيک پسماندهاي توليدي در سه مرکز آموزشي- درماني سبزوار مطالعه شد. روايي پرسشنامه را اساتيد دانشگاه تاييد کردند. پايايي آن نيز بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ (80 درصد) تاييد شد. نتايج به دست آمده با نرم افزارهاي
SPSS و EXCEL تجزيه وتحليل شد.
نتايج: مجموع زباله هاي روزانه در بيمارستان هاي مورد بررسي،
869.5 کيلوگرم بود. به طور متوسط، براي هر تخت اشغال شده 2.20 کيلوگرم زباله توليد شده است. زباله هاي توليدي عبارت است از زباله معمولي (22 درصد)، زباله عفوني (47.5 درصد)، زباله شيميايي (0.6 درصد)، زباله پاتولوژيکي (24.5 درصد)، زباله نوک تيز و برنده (5 درصد)، زباله دارويي ( 0.2درصد) و زباله تحت فشار (0.2 درصد).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني در شهر سبزوار مطابق با بخشنامه وزارت بهداشت در رابطه با زباله هاي بيمارستاني، نظارت بر مديريت زباله صورت گرفته و وضعيت جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني در حد مطلوب است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 269
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی