برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير روش هاي حمايتي در ماندگاري کاتتر وريد محيطي در بخش مراقبت ويژه نوزادان در بيمارستان منتخب اصفهان در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات زخم، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: استفاده از کاتترهاي وريد محيطي، يک رويه شايع و تهاجمي در نوزاداني است که دربخش مراقبت هاي ويژه نوزادان پذيرش مي شوند. هدف از اين پژوهش مقايسه تاثير سه روش حمايتي از کاتتر وريد محيطي شامل: آتل، چسب شفاف آنژيوکت و چسب ضد حساسيت 3 M در ميزان ساعات ماندگاري کاتتر وريد محيطي مي باشد.روش کار: مطالعه نيمه تجربي، بر روي 101 نوزاد بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان مي باشد. نمونه گيري به صورت آسان جمع آوري شد. نوزاداني که معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند با روش تخصيص تصادفي در سه گروه مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوري داده ها از برگه ثبت اطلاعات، مشاهدهو بررسي عوارض استفادهشد. سپس اطلاعات دموگرافيک، ساعات ماندگاري کاتتر و عوارض گردآوري شده در نرم افزار SPSS با روش هاي آماري توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد.نتايج: آزمون آناليز واريانس يک طرفه نشان داد که ميانگين ساعات ماندگاري کاتتر وريد محيطي بين سه گروه اختلاف معنادار ندارد (P>0.05). و همچنين آزمون کاي اسکوئر با نسبت درست نمايي نشان داد که توزيع فراواني عوارض بين سه گروه اختلاف معنادار ندارد (P>0.05).نتيجه گيري: براي کاهش عوارض ناشي از بي حرکتي عضو نوزاد، صرفه جوئي در وقت و انرژي پرسنل و کاهش آسيب هاي وارده به نوزادان جهت حفظ، ارتقا و نگهداري کاتترهاي وريد محيطي بهتر است از چسب هاي مخصوص استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلانتری، ن.، و مژده، س.، و معروفی، م. (1396). مقایسه تاثیر روش های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 60(2), 493-500. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308520



Vancouver : کپی

کلانتری نرجس، مژده سهیلا، معروفی مریم. مقایسه تاثیر روش های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1396 [cited 2021December06];60(2):493-500. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308520



IEEE : کپی

کلانتری، ن.، مژده، س.، معروفی، م.، 1396. مقایسه تاثیر روش های حمایتی در ماندگاری کاتتر ورید محیطی در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان منتخب اصفهان در سال 1395. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, [online] 60(2), pp.493-500. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308520.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی