نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1391 , دوره  16 , شماره  8 ; از صفحه 617 تا صفحه 625 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش سازه هاي نظريه رفتار برنامه ريزي شده در رابطه با مصرف سيگار در نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است