نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 69 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي در خصوص پيش گيري از بروز سوانح و حوادث در كودكان شهرستان خرم آباد در سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است