نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  18 , شماره  179 ; از صفحه 8 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ترس از درد، ترس از زايمان و نگرش به سزارين با روش ارجح زايمان در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است