برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين سکوت و تعهد سازماني با فرسودگي شغلي کارکنان علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی ایران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کارکنان مهمترين شاخص سنجش برتري سازمان هستند سکوت و تعهد سازماني عوامل مهمي در پيش بيني و درک رفتار سازمان از جمله فرسودگي شغلي هستند. هدف پژوهش حاضر، رابطه بين سکوت و تعهد سازماني با فرسودگي شغلي کارکنان دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بود.
روش برسي: اين مطالعه توصيفي- از نوع همبستگي در سال 1395 در زاهدان بود. جامعه آماري شامل کليه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي (ستادي، پشتيباني و انساني) که به روش سرشماري 125 نفر (کليه افراد) انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها، سه پرسشنامه سکوت سازماني، تعهد سازماني و فرسودگي شغلي بود. داده ها با استفاده از آزمون ميانگين و انحراف استاندارد، همبستگي و رگرسيون با استفاده از نرم افزار
SPSS-19 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: داده هاي پژوهش نشان داد ميزان سکوت و تعهد سازماني بالا و فرسودگي شغلي کارکنان متوسط مي باشد. بين مولفه هاي سکوت سازماني و فرسودگي شغلي در سطح
p<0.01 رابطه معناداري وجود دارد. همچنين بين مولفه هاي تعهد و فرسودگي شغلي همبستگي معکوس و منفي در سطح p<0.05 وجود دارد. نتايج رگرسيون گام به گام کارکنان نشان داد سکوت و نعهد سازماني قدرت پيش بيني فرسودگي شغلي را داشته است.
نتيجه گيري: بين سکوت با فرسودگي رابطه مثبت و تعهد با فرسودگي شغلي رابطه معکوس و منفي وجود دارد، يعني با بالا بودن تعهد سازماني ميزان فرسودگي شغلي پايين است و بالعکس. مديران بايستي با اين موضوع به گونه اي آگاهانه برخورد کنند که رفتار و نحوه مديريت آنها باعث ايجاد فرسودگي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی