نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر ارزشيابي عملکرد اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است