برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  12 , شماره  9 (62) ; از صفحه 807 تا صفحه 814 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خودکارآمدي با اضطراب و افسردگي در بيماران تحت همودياليز مراجعه کننده به واحد همودياليز مرکز آموزشي درماني رشت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است