نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نتايج اسكرال باكلينگ به روش مينيمال سرجري و عوامل مرتبط با آن در جداشدگي شبكيه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
پيشينه و هدف: با توجه به شايع بودن جداشدگي شبکيه و گزارش هايي از موفقيت عمل مينيمال سرجري در اين بيماران در منابع خارجي، براي پاسخ به اين سوال که آيا در بيمارستان لبافي نژاد به عنوان يک مرکز ارجاعي نيز اين روش جراحي در بيماران با موفقيت همراه است يا خير، اين تحقيق بر روي جراحي هاي انجام شده طي سال هاي 1374-79 انجام گرفته است. مواد و روش ها: تحقيق به روش مطالعه داده هاي موجود انجام شد. پرونده همه بيماران دچار جداشدگي شبکيه که تحت عمل اسکرال باکلينگ به روش مينيمال سرجري segmental buckling) بدون درناژ مايع زير شبکيه و بدون استفاده از باند( عمل شدند و حداقل 6 ماه پس از عمل پي گيري داشتند، مورد بررسي قرار گرفت. ويژگي هاي فردي و بيماري بررسي شد و ميزان موفقيت براساس معيار آناتوميک و نيز ميزان ديد بالاي 20.200 تعيين گرديد. عوارض حين و پس از عمل بررسي و ثبت شد. نقش عوامل وسعت جداشدگي، طول مدت جداشدگي، جداشدگي ماکولا، PVR، علايم ازمان، نوع پارگي، وضعيت عدسي، نزديک بيني، عوارض حين عمل و استفاده از کرايو در عدم موفقيت و ديد نهايي بيماران تعيين شد و در صورت داشتن رابطه، خطر نسبي آن مشخص گرديد. هم چنين آناليز رگرسيون جهت تعيين نقش عامل يا عوامل تاثير گذار بر روي موافقت و ميزان ديد انجام شد. يافته ها: طي 6 سال مزبور، از 1029 چشم تحت عمل اسکرال باکلينگ، 104 چشم 10.1) درصد( به روش مينيمال سرجري عمل شده بودند. بيماران شامل 73.8 درصد مرد و 26.2 درصد زن و در سنين 44.5± 17 سال بودند. هفتاد بيمار 70) چشم( واجد شرايط بودند. بيماران به مدت 11.7 ±6.8 ماه پي گيري شده بودند. جراحي در 65 نفر 92.9) درصد( موفق بود و ديد خوب يا مفيد در 58 نفر 89.2) درصد( به دست آمد. جداشدگي ماکولا (P<0.04) و نوع پارگي نعل اسبي (P<0.08) احتمال بروز عدم موفقيت را افزايش دادند. هم چنين وسعت جداشدگي به ميزان 3 کوآدران و بيش تر، احتمال ديد ضعيف را 4.4 برابر بيش تر مي کرد. آناليز رگرسيون نشان داد که غير از 3 عامل فوق، وسعت جداشدگي به ميزان 2 کوآدران و کم تر، با موفقيت بيش تري همراه بود (P<0.05). نتيجه گيري: و پيشنهادها: ميزان موفقيت عمل مينيمال سرجري و نيز ميزان ديد پس از عمل در بيماران مورد مطالعه در حد قابل قبول و مشابه تجربيات ديگران بود. ارايه تجربيات ساير مراکز و نيز بررسي نقش عوامل طول مدت جداشدگي، وسعت جداشدگي، جداشدگي ماکولا و ديد قبل از عمل را بر پيامدهاي آناتوميک و عملکردي به روش شاهددار و در مدت پي گيري طولاني تر بيماران توصيه مي نمايد.
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آذرمینا، م.، و نظری، ر.، و ولایی، ن.، و مشایخی، آ.، و احمدیه، ح.، و سهیلیان، م.، و دهقان، م. (1381). نتایج اسکرال باکلینگ به روش مینیمال سرجری و عوامل مرتبط با آن در جداشدگی شبکیه. بینا, 7(3 (پی در پی 27)), 212-220. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30772Vancouver : کپی

آذرمینا محسن، نظری روشنک، ولایی ناصر، مشایخی آرمان، احمدیه حمید، سهیلیان مسعود، دهقان محمدحسین. نتایج اسکرال باکلینگ به روش مینیمال سرجری و عوامل مرتبط با آن در جداشدگی شبکیه. بینا. 1381 [cited 2022May24];7(3 (پی در پی 27)):212-220. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30772IEEE : کپی

آذرمینا، م.، نظری، ر.، ولایی، ن.، مشایخی، آ.، احمدیه، ح.، سهیلیان، م.، دهقان، م.، 1381. نتایج اسکرال باکلینگ به روش مینیمال سرجری و عوامل مرتبط با آن در جداشدگی شبکیه. بینا, [online] 7(3 (پی در پی 27)), pp.212-220. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30772. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 229 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی