نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  3 , شماره  3 ; از صفحه 63 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آسيب پذيري ادراک شده بر راهبردهاي مقابله اي دانشجويان در موقعيت هاي استرس زا: ارزيابي مدل باور سلامتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است