نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1377 , دوره  13 , شماره  مسلسل 25 ; از صفحه 20 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تجربي اثر عسل در پيشگيري از ايجاد زخم معده ناشي از كاربرد ايندومتاسين در موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است