نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1378 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 193 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه بافت شناسي و قدرت كشش كاربرد موضعي و دو بار در روز عسل بر التيام زخم با ضخامت كامل پوست موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است