برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 87 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ريسک مخاطرات بالقوه ايمني کارکنان آزمايشگاه هاي سه مرکز پژوهشي علوم شيلاتي با بکارگيري روش «تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن» و تحليل هاي آماري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 
چکیده: 

و هدف: شناسايي ريسک خطرات بالقوه موجود در آزمايشگاه ها و تلاش در راستاي ايجاد شرايط ايمن براي کارکنان از جوانب مختلف حائز اهميت است. هدف اصلي اين تحقيق بررسي مخاطرات احتمالي در آزمايشگاه هاي سه مرکز ملي تابعه موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور است.
روش بررسي: به منظور ارزيابي مخاطرات احتمالي در آزمايشگاه هاي مورد نظر (11 آزمايشگاه پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان، 9 آزمايشگاه پژوهشکده ميگوي کشور و 2 آزمايشگاه مرکز ملي فرآوري آبزيان) و طبقه بندي آنها، از روش «تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آن» (
FMEA) و برخي روش هاي آماري مربوط به مقايسه ميانگين ها استفاده گرديد.
يافته ها: سطح ريسک در تمامي آزمايشگاه هاي پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان بجز آزمايشگاه بنتوز، در حد نيمه بحراني و بحراني قابل ارزيابي است. صرفا در مورد آزمايشگاه آماده سازي نمونه، اختلاف معني داري بين اعداد اولويت ريسک در قبل و بعد از اقدامات اصلاحي مشاهده مي گردد که البته در اين مورد نيز اقدامات اصلاحي انجام شده تاثيري در کاهش سطح ريسک نداشته است. در پژوهشکده ميگوي کشور اقدامات اصلاحي در اکثر آزمايشگاه ها در کاهش سطح ريسک موثر بوده است (به جز سه آزمايشگاه آلاينده ها، ميکروبيولوژي و شيمي فيزيک). در مرکز ملي فرآوري سطح ريسک هر دو آزمايشگاه پس از اقدامات اصلاحي به شدت کاهش يافته است.
نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن سطح ريسک در بسياري از آزمايشگاه هاي مورد بررسي، اقدامات اصلاحي مناسب پيشنهاد گرديد. اما پس از ارزيابي مرحله دوم مشخص گرديد که در مورد برخي آزمايشگاه ها (بويژه در پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان) اقدامات اصلاحي پيشنهاد شده در حد کافي انجام نشده است و از اينرو ميزان ريسک کماکان در سطح بحراني يا نيمه بحراني قابل ارزيابي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

پورنگ، ن.، و اسماعیلی، ف.، و رنجبریان، م. (1396). ارزیابی ریسک مخاطرات بالقوه ایمنی کارکنان آزمایشگاه های سه مرکز پژوهشی علوم شیلاتی با بکارگیری روش «تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن» و تحلیل های آماری. سلامت و محیط زیست, 10(1), 87-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307180Vancouver : کپی

پورنگ نیما، اسماعیلی فریبا، رنجبریان محمد. ارزیابی ریسک مخاطرات بالقوه ایمنی کارکنان آزمایشگاه های سه مرکز پژوهشی علوم شیلاتی با بکارگیری روش «تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن» و تحلیل های آماری. سلامت و محیط زیست. 1396 [cited 2021April21];10(1):87-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307180IEEE : کپی

پورنگ، ن.، اسماعیلی، ف.، رنجبریان، م.، 1396. ارزیابی ریسک مخاطرات بالقوه ایمنی کارکنان آزمایشگاه های سه مرکز پژوهشی علوم شیلاتی با بکارگیری روش «تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن» و تحلیل های آماری. سلامت و محیط زیست, [online] 10(1), pp.87-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307180. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 608 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی