نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 124 تا صفحه 132 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عوامل مرتبط با مرگ مير و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است