نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  3 , شماره  11 ; از صفحه 200 تا صفحه 217 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر توپوگرافي بر پتانسيل اقليم گردشگري (مطالعه موردي: استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است