نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  10 , شماره  2 ; از صفحه 175 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تاثير سم کشاورزي گلايفوزيت بر برخي فاکتورهاي خوني و تغييرات رفتاري ماهي کپور معمولي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: سم گلايفوزيت از سموم علف کش سيستميک و غيرانتخابي است که براي کنترل گياهان استفاده مي شود اما اثرات مضري بر جانوران دارد. مطالعه حاضر با هدف تعيين غلظت کشنده گلايفوزيت و تاثير آن بر فاکتورهاي خون شناسي و تغييرات رفتاري ماهي کپور معمولي انجام شد. روش بررسي: ماهيان در معرض غلظت هاي مختلف سم گلايفوزيت (5، 10، 20، 30 و mg/L 40) و يک گروه شاهد در طي 96h قرار گرفتند. از نمونه ها خونگيري و فاکتورهاي خوني سنجيده شد. در طول دوره آزمايش، ميزان تلفات و رفتار هاي ماهيان ثبت گرديد. بر اساس ميزان تلفات، ميزان LC50، LOEC، NOEC و MATC محاسبه شد. يافته ها: در شروع آزمايش رفتار هايي مانند جهش در سطح آب، تحرک بالا و سپس تجمع در بستر و در نهايت تنفس در سطح، عدم تعادل، سستي و مرگ در تيمارهاي مختلف مشاهده گرديد. ميزان LC 50 گلايفوزيت براي اين ماهي براي زمان هاي 24، 48، 72 و 96h به ترتيب 36.09، 30.46، 21.78،20.05mg/L و ميزان LOEC، NOEC و MATC به ترتيب 6.66، 4.73 وmg/L 2.005 محاسبه شد. با افزايش غلظت سم تغييرات معني داري در ميزان فاکتورهاي خوني شامل گلبول هاي قرمز و سفيد، هماتوکريت، هموگلوبين، پروتئين کل، گلوکز، کورتيزول و غيره مشاهده شد (P<0.05). نتيجه گيري: سم گلايفوزيت با درجه «نسبتا سمي» است و در غلظت بالا تاثيرات شديدي بر فيزيولوژي و سيستم ايمني ماهيان دارد. فاکتورهاي خوني و تغييرات رفتاري مي توانند به عنوان آزمايش تشخيصي سلامت محيط و همچنين شاخص استرس سموم در اکوسيستم هاي آبي استفاده شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نقشبندی، ن.، و عسکری حصنی، م. (1396). مطالعه تاثیر سم کشاورزی گلایفوزیت بر برخی فاکتورهای خونی و تغییرات رفتاری ماهی کپور معمولی. سلامت و محیط زیست, 10(2), 175-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307096Vancouver : کپی

نقشبندی نبات، عسکری حصنی مجید. مطالعه تاثیر سم کشاورزی گلایفوزیت بر برخی فاکتورهای خونی و تغییرات رفتاری ماهی کپور معمولی. سلامت و محیط زیست. 1396 [cited 2022May24];10(2):175-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307096IEEE : کپی

نقشبندی، ن.، عسکری حصنی، م.، 1396. مطالعه تاثیر سم کشاورزی گلایفوزیت بر برخی فاکتورهای خونی و تغییرات رفتاری ماهی کپور معمولی. سلامت و محیط زیست, [online] 10(2), pp.175-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307096. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 280 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی