برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  46 , شماره  2 ; از صفحه 181 تا صفحه 192 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش شوري بر صفات ريخت شناسي و فيزيولوژيك جمعيت رگه هاي نوتركيب جو حاصل از تلاقي ايگري x آريگاشار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 

به منظور بررسي صفات ريخت شناسي (مورفولوژيك) و فيزيولوژيك موثر در مقاومت به شوري و ارتباط آنها با عملكرد دانه و نيز شاخص هاي تحمل و حساسيت به شوري در جو، 169 رگه (لاين) نوتركيب حاصل از تلاقي ايگري ´ آريگاشار، درقالب طرح آلفا لاتيس با دو تكرار به مدت دو سال (1390-1392) در ايستگاه بيرجند در دو شرايط تنش شوري آب و خاك EC آب 10 و خاك 12 دسي زيمنس بر متر) و بدون تنش شوري مورد ارزيابي قرارگرفتند. صفات روز تا سنبله دهي، روز تا رسيدن، طول سنبله، طول دم گل آذين يا ساق گل (پدانكل)، ارتفاع گياه، محتواي سبزينه (كلروفيل)، ميزان Na+ و K+ و K+/Na+ برگ پرچم، طول و عرض و سطح برگ پرچم، شمار دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملكرد زيستي (بيولوژيك)، عملكرد دانه، شاخص برداشت و شاخص هاي مقاومت به شوري اندازه گيري و محاسبه شدند. تجزيه واريانس مركب صفات مورد ارزيابي در دو شرايط، اثرگذاري هاي معني دار براي سال، ژن نمون (ژنوتيپ) و سال ´ ژن نمون در اغلب صفات نشان داد. در بين صفات اندازه گيري شده در شرايط تنش شوري، صفات عملكرد زيستي، شمار دانه، شاخص برداشت، ميزان Na+ و نسبت K+/Na+، وزن هزاردانه و در شرايط بدون تنش عملكرد زيستي، شاخص برداشت و سطح برگ پرچم بالاترين همبستگي را با عملكرد دانه نشان دادند. با توجه به ميانگين عملكرد تحت تنش (Ys) و بدون تنش (Yp) و شاخص هاي تحمل و حساسيت به شوري SSI، TOL، MP، GMP،STI و Harmرگه ها در چهار دسته شاملٍ، توان بالقوه (پتانسيل) عملكرد متوسط و مقاوم به شوري، توان بالقوه عملكرد پايين و حساس به شوري، توان بالقوه عملكرد بالا و حساس به شوري و توان بالقوه عملكرد بالا و مقاوم به شوري گروه بندي شدند. شاخص هاي GMP و STI بيشترين همبستگي را با عملكرد دانه در شرايط تنش و بدون تنش و با يكديگر نشان دادند و به عنوان بهترين شاخص هاي متحمل به شوري در نظر گرفته شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیکخواه، ح.، و محمدی، و.، و نقوی، م.، و سلطانلو، ح. (1394). تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری x آریگاشار. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 46(2), 181-192. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307038Vancouver : کپی

نیکخواه حمیدرضا، محمدی ولی اله، نقوی محمدرضا، سلطانلو حسن. تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری x آریگاشار. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1394 [cited 2021July28];46(2):181-192. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307038IEEE : کپی

نیکخواه، ح.، محمدی، و.، نقوی، م.، سلطانلو، ح.، 1394. تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری x آریگاشار. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 46(2), pp.181-192. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=307038. 

 
بازدید یکساله 65 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی