نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1379 , دوره  2 , شماره  5 ; از صفحه 33 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كاربرد موضعي عسل بر سوختگي با ضخامت كامل پوست موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پزشکی، گروه علوم تشریح - جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران، گروه پژوهشی فیزیوتراپی
 
چکیده: 
هدف: بررسي اثر کاربرد موضعي عسل بر زخمهاي سوختگي با ضخامت کامل پوست (درجه سه) موش صحرايي به وسيله روش کمي بافت شناسيمواد و روشها: تحقيق به روش تجربي صورت پذيرفت. در اين تحقيق 40 سر موش صحرايي ماده بالغ به دو دسته 20 تايي تقسيم شدند. دسته اول براي دوره 15 روزه تحقيق و دسته دوم براي دوره 30 روزه تحقيق در نظر گرفته شد. هر دسته به چهار گروه شاهد، تجربي يک، تجربي دو و کرم نيتروفورازون تقسيم شد. پس از بيهوشي عمومي، مساحت معيني از پوست پشت موشهاي صحرايي با آب جوش سوزانده شد و سوختگي با ضخامت کامل پوست (درجه 3) ايجاد شد. روز ايجاد سوختگي روز صفر محسوب شد. گروه شاهد هيچ گونه درماني دريافت نکرد. در گروههاي تجربي يک و دو به ترتيب روزي يک بار و دو بار سطح ضايعه سوختگي به وسيله عسل نجوشيده تجارتي پوشيده شد. روزي يک بار کرم موضعي نيتروفورازون 0.2 درصد به سطح ضايعه سوختگي گروه نيتروفورازون ماليده شد. در انتهاي هر دوره موشهاي صحرايي به وسيله اتر کشته شده، نمونه از محل سوختگي و پوست سالم مجاور تهيه و مراحل کار عملي بافت شناسي بر روي آن انجام شد. پس از آن برشها به وسيله روش رنگ آميزي هماتوکسيلين و ائوزين رنگ شدند. به وسيله روش کمي بافت شناسي تراکم منطقه اي اپي تليوم، تراکم عددي عروق خوني و تراکم عددي وابسته به منطقه عروق خوني تعيين شد. داده ها به روش آناليز واريانس دو طرفه تجزيه و تحليل آماري شدند. يافته ها: تجزيه و تحليل آماري نشان داد که بين گروههاي تحقيق در روز پانزده بررسي اختلافات معني دار آماري زير مشاهده شد: 1) در مورد تراکم منطقه اي اپي تليوم، بين گروه شاهد و ساير گروهها اختلاف معني دار آماري وجود دارد. 2) در مورد تراکم عددي عروق خوني بين گروه نيتروفورازن و ساير گروهها اختلاف معني دار آماري وجود دارد. 3) در مورد تراکم عددي وابسته به منطقه عروق خوني بين گروه تجربي دو و گروه شاهد، گروه نيترافورازون و گروههاي تجربي يک و شاهد، اختلاف معني دار آماري وجود دارد.نتيجه گيري: کاربرد موضعي عسل به صورت الگوهاي يک بار و دوبار در روز بر جراحتهاي سوختگي درجه سه موش صحرايي موجب بهبودي سريعتر آن در مقايسه با گروه شاهد شد، هر چند در مقايسه با کرم نيتروفورازون نتايج ضعيف تري نسبت به عسل مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بیات، م.، و کریمی، م.، و شاهوردی، ع. (1379). اثر کاربرد موضعی عسل بر سوختگی با ضخامت کامل پوست موش صحرایی. یاخته, 2(5), 33-37. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30698Vancouver : کپی

بیات محمد، کریمی مجتبی، شاهوردی عبدالحسین. اثر کاربرد موضعی عسل بر سوختگی با ضخامت کامل پوست موش صحرایی. یاخته. 1379 [cited 2022August11];2(5):33-37. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30698IEEE : کپی

بیات، م.، کریمی، م.، شاهوردی، ع.، 1379. اثر کاربرد موضعی عسل بر سوختگی با ضخامت کامل پوست موش صحرایی. یاخته, [online] 2(5), pp.33-37. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=30698. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی