برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  - , شماره  109 ; از صفحه 85 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرات اختاط در مخزن عل فك ش فورام سولفورون با نيكوسولفورون با افزودن سولفات آمونيوم در كنترل علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L) Beauv) در ذرت (Zea mays L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

يكي از مهمترين راهبردهاي كاهش مصرف علف كشها، بهينه سازي مصرف آنهاست. يكي از راهكارهاي اساسي در اين زمينه، اختلاط علف كشها ميباشد. به منظور ارزيابي تاثير علف ك شهاي فورام سولفورون و نيكوسولفورون و اختلاط آنها با ماده افزودني سولفات آمونيوم و بدون آن برعلف هرز سوروف در ذرت، پژوهشي در قالب 3 آزمايش جداگانه طي سال هاي 91 -0139 در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. آزمايش اول جهت تعيين مقداركاربرد علف ك شهاي فورام سولفورون و نيكوسولفورون در شرايط گلخانه انجام شد. آزمايش دوم به منظور ارزيابي اثر نسب تهاي مختلف اختلاط دو علف كش 75 % فورام سولفورن + 25 % نيكوسولفورون، 50 % فورام سولفورون + 50 % نيكوسولفورون و 25 % فورام سولفورون + 75 % نيكوسولفورون( مبتني بر دز توصيه شده بدست آمده از آزمايش اول انجام شد.آزمايش سوم شامل تيمارهاي آزمايش دوم به همراه ماده افزودني سولفات آمونيوم بود. نتايج نشان داد كه هر دو علف كش بدون ماده افزودني سولفات آمونيوم در مقادير كاربرد بالا باعث كنترل سوروف شدند. در اختلاط دو عل فكش باهم و بدون ماده افزودني سولفات آمونيوم نسبت اختلاط 75 % فورام سولفورون + 25 % نيكوسولفورون بيشترين كاهش را در وزن خشك عل ف هرز سوروف در مقايسه با ديگر نسبت ها نشان داد و اثرات اختلاط اين دو علف كش با هم روي علف هرز سوروف افزايشي بود. از طرفي اختلاط دو علف كش به همراه ماده افزودني سولفات آمونيوم داراي اثر هم افزا بر علف هرز سوروف بود. همچنين نتايج نشان داد كه اختلاط اين دو علف كش با ماده افزودني سولفا تآمونيوم و بدون آن هي چگونه تاثير نامطلوبي بر روي ذرت ايجاد نكرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی