برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1394 , دوره  - , شماره  109 ; از صفحه 59 تا صفحه 66 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تنوع ژنتيکي صفات موثر برعملکرد در لوبيا . Phaseolus vulgaris L تحت شرايط عدم تنش و تنش رطوبتي قبل از غلاف دهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بو علی سینا
 
چکیده: 

به منظور شناسايي مهم ترين صفات زراعي موثر بر عملکرد و همچنين جهت ارزيابي تنوع پذيري و قابليت توارث آن ها در 9 رقم لوبيا، آزمايشي درقالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار تحت شرايط معمولي و تنش رطوبتي قبل از غلاف دهي (تنش شديد) انجام شد. نتايج تجزيه واريانس در هر دو شرايط نشان داد که تفاوت ارقام براي بيشتر صفات معني دار ) pژنتيکي متفاوت در ارقام مختلف مورد نظر مي باشد. براساس نتايج مقايسه ميانگين ها، بيشترين و کمترين عملکرد اقتصادي در هر دو شرايط معمولي و تنش شديد رطوبتي به ترتيب متعلق به ارقام دانشکده و گلي بود که بالا بودن ميانگين صفات روز از کاشت تا 50 % غلاف دهي، روز از کاشت تا رسيدگي فيزيولوژيک و طول دوره پر شدن غلاف در رقم گلي، در هر دو شرايط معمولي و بويژه در شرايط تنش شديد، با اثرگذاري بر صفات موثر بر اجزاء عملکرد سبب کاهش ميزان عملکرد اقتصادي در اين رقم گرديد. نتايج همبستگي صفات در هر دو شرايط نشان دهنده همبستگي بالاي عملکرد با صفات وزن غلاف، شاخص برداشت، زيست توده و تعداد غلاف در بوته بود. نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که مهمترين صفات تاثيرگذار بر صفت عملکرد دانه در هر دو شرايط، به ترتيب وزن غلاف، شاخص برداشت و زيست توده بودند که با نتايج همبستگي نيز مطابقت داشت. همچنين تحت شرايط تنش رطوبتي، بيشترين و کمترين تنوع ژنتيکي به ترتيب مربوط به صفات تعداد غلاف

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی