برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  - , شماره  111 ; از صفحه 19 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

اثر توالي كشت بر صفات مهم زراعي و غيرزراعي پنبه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان تهران
 
چکیده: 

توالي كشت محصولات از نكات مهم در انتخاب الگوي كشت هر منطقه مي باشد. به منظور بررسي توالي كاشت بر تغييرات صفات مهم زراعي و غيرزراعي پنبه در ايستگاه تحقيقات پنبه كاركنده در قطعه اي از مزرعه در سال اول و دوم پنبه كشت گرديد. براي يكنواخت كردن خاك مزرعه ساقه هاي پنبه با ساقه خرد كن قطعه قطعه و به خاك برگردانده شد. در سال سوم و چهارم سويا، جو، اسفناج، كلزا، جو قصيل، ماش، كنجد، كاهو. پياز، سورگوم، شخم تنها، شخم همراه با كود اوره به مقدار 100 كيلوگرم در هكتار، تره شاهي، گوجه فرنگي، باقلا و لوبيا سبز و در توالي هاي متفاوت بر اساس طرح بلوك هاي كامل تصادفي در چهار تكرار كشت گرديدند. جمعيت عامل بيماري بر اساس پرگنه در هر گرم خاك خشك قبل و بعد از كاشت پنبه با استفاده از محيط نيمه انتخابي الكل آگار در نمونه مركب خاك اندازه گيري شد. از ارديبهشت سال پنجم پنبه در محل تيمارها كشت گرديد. عملكرد، تعداد قوزه پنبه در بوته، وزن يك قوزه، ، درصد زود رسي، ارتفاع بوته، تعداد شاخه زايا، طول شاخه زايا و طول شاخه روياي پنبه، درصد و شاخص بيماري پژمردگي ورتيسيليومي، اندازه گيري گرديد. نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه بيشترين عملكرد پنبه در توالي پنبه + كود اوره + پنبه، پنبه + سورگم + پنبه و شخم + شخم + پنبه، كمترين عملكرد در توالي كلزا، جو قصيل + پنبه و پنبه + ترتيزك + پنبه، گسترده ترين شاخه رويا را توالي جو قصيل + پنبه + پنبه، بيشترين تعداد شاخه زايا و طول شاخه زايا به ترتيب در توالي هاي جو قصيل + ماش + پنبه و پنبه + سورگم + پنبه، توالي جو + اسفناج + پنبه بيشترين محصول در چين اول، بالاترين درصد زود رسي در توالي جو + اسفناج + پنبه و كلزا + جو قصيل + پنبه اندازه گيري شد. درصد افزايش جمعيت عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي در توالي پنبه + پنبه + پنبه + پنبه +پنبه از سال اول تا پنجم به ترتيب برابر با 52.5، 25، 13.5، 6.5 و 0 برآورد شد. بيشترين كاهش جمعيت V. dahliae بعد از غلات ( گندم، جو و سورگوم ) و در مرحله بعد جو قصيل و پياز و در مرحله سوم كاهو و كلزا، باقلا و شخم قرار داشت. كمترين ميزان كاهش بعد از گوجه فرنگي اتفاق افتاد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 161
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی