برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1384 , دوره  4 , شماره  16 ; از صفحه 29 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

اثر آنتي‌ اكسيداني زردچوبه و زعفران بر اكسيداسيون ديواره سلول ‌هاي كبدي، LDL و قندي شدن غيرآنزيمي هموگلوبين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرم، مرکز درمانی تحقیقاتی صدیقه طاهره (س)، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان - گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: راديكال هاي آزاد به خصوص گونه هاي اكسيژن فعال با ايجاد خسارت به بيومولكول هايي همچون DNA، پروتئين ها، آنزيم ها و يا ليپيدهاي غشايي مي توانند اختلالاتي را ايجاد كنند. پراكسيداسيون ليپيدها در ذره LDL و ديواره سلول هاي كبدي در تشكيل آترواسكلروز و بيماري كبدي و همچنين قندي شدن غير آنزيمي پروتئين ها در كمپلكس شدن ديابت نقش دارند. عدم تعادل سيستم آنتي اكسيداني و اكسيداني مي تواند باعث بروز اثرات مخرب راديكال هاي آزاد در طولاني مدت گردد. در اين مطالعه اثرات آنتي اكسيداني بعضي از چاشني هاي معروف از جمله زردچوبه و زعفران بر اختلالات ذكر شده بررسي گرديد.
روش بررسي: ابتدا چاشني گياهان مورد بررسي تهيه و پس از شناسايي هرباريومي عصاره گيري شد. هپاتوسيت هاي موش تهيه گرديد. آنگاه در مجاورت
t- بوتيل هيدروپركسايد 5/1 ميلي مولار قرار گرفت و ميزان مالون دي آلدييد محصول پراكسيداسيون ليپيد در حضور و غياب عصارة گياهي و ميزان آنزيم آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) آزاد شده نيز ناشي از پراكسيداسيون ليپيدهاي غشايي اندازه گيري گرديد. تغييرات گليكوزيلاسيون هموگلوبين و اكسيداسيون LDL نيز در حضور و غياب عصاره ها بررسي گشت و ميزان درصد مهار اكسيداسيون نسبت به كنترل محاسبه گرديد.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد كه زردچوبه در غلظت
10 mg/ml ميزان مالون دي آلدييد را 8/28 درصد، توليد AST را به ميزان 53/25 درصد و در غلظت 1 mg/ml ميزان قندي شدن هموگلوبين را 85/25 درصد مهار مي كند. اثر زردچوبه بر مهار اكسيداسيون LDL در غلظت 1 mg/ml بسيار چشمگير بود. زعفران نسبت به زردچوبه اثرات مهاري محسوسي در هر سه سيستم مورد آزمايش از خود نشان نداد.
بحث: اين مطالعه نشان داد كه زردچوبه در غلظت هاي به كار برده شده در هر سه سيستم اكسيداتيو اثرات مهاري آشكاري دارد و در مقايسه با زعفران آثار ضداكسيداسيون
LDL و ضدگليكوزيلاسيون هموگلوبين و حفاظت كننده از سلول هاي كبدي را دارا مي باشد و مي توان به عنوان آنتي اكسيدان و مكمل غذايي جهت بيماران ديابتيك، كبدي و افراد مستعد به آترواسكلروز مورد استفاده قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی