برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 607 تا صفحه 619 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش ميزان تحقق پذيري حکمروايي خوب شهري در ايران (مطالعه موردي: شهر ايلام)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور یزد
 
چکیده: 
حکمروايي خوب شهري را مي توان شيوه و فرايند اداره امور شهري با مشارکت و تعامل سازنده سه بخش دولتي، خصوصي و جامعه مدني به منظور نيل به شهر سالم، باکيفيت و قابليت زندگي بالا و توسعه پايدار شهري تعريف کرد. با توجه به مولفه هاي مورد بررسي و ماهيت کاربردي پژوهش، روش اين پژوهش توصيفي-تحليلي است. داده ها و اطلاعات مورد نياز پژوهش به دو شيوه کتابخانه اي و ميداني گردآوري شده است. هدف پژوهش، سنجش نواحي شهر ايلام به لحاظ شاخص هاي حکمروايي خوب شهري است. محدوده جغرافيايي پژوهش، شهر ايلام است که در سرشماري سال 1390 جمعيت آن برابر 172213 نفر بوده است. جامعه آماري تحقيق 42613 خانوار ساکن شهر ايلام و حجم نمونه 397 نفر سرپرست خانوار است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است که مقدار 0.86 به دست آمده است. در اين تحقيق، از هفت شاخص مشارکت، پاسخگويي، مسووليت پذيري، قانون محوري، عدالت، شفافيت و کارايي استفاده شده است. براي تحليل داده ها از نرم افزار spss و از آزمون T تک نمونه اي استفاده شده است. ارزشگذاري متغيرها با بهره مندي از طيف ليکرت صورت گرفته است. بر اساس نتايج پژوهش، سطح تمام شاخص هاي حکمراني خوب در شهر ايلام، پايين تر از سطح متوسط طيف ليکرت است، بنابراين، نواحي شهر ايلام به لحاظ اين مولفه ها در وضعيتي نامطلوب قرار دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حکمت نیا، ح.، و ملکی، م.، و موسوی، م.، و افشانی، ع. (1396). سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), 49(3), 607-619. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=306300Vancouver : کپی

حکمت نیا حسن، ملکی محمد، موسوی میرنجف، افشانی علیرضا. سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی). 1396 [cited 2021December06];49(3):607-619. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=306300IEEE : کپی

حکمت نیا، ح.، ملکی، م.، موسوی، م.، افشانی، ع.، 1396. سنجش میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعه موردی: شهر ایلام). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), [online] 49(3), pp.607-619. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=306300. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 222 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی