نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر ضد ميکروبي سه گونه اسفنج دريايي .Dysidea sp جمع آوري شده از خليج فارس بر روي برخي باکتري هاي پاتوژن به صورت منفرد و بيوفيلم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف: اسفنج هاي دريايي باقابليت توليد برخي متابوليت هاي ثانويه، توانايي زندگي در شرايط پيچيده دريايي و مقابله با ميکروارگانيسم ها را دارند. از اين متابوليت ها مي توان در جهت تخريب و ممانعت از تشکيل بيوفيلم هاي ميکروبي استفاده نمود. از بين بردن بيوفيلم ها از جنبه صنعتي و سلامتي داراي اهميت مي باشد.مواد و روش ها: در اين مطالعه، اثر ضد ميکروبي عصاره متانولي: دي کلرومتاني (1:1) سه گونه اسفنج دريايي از جنس Dysidea sp. جمع آوري شده در سال 1394 از خليج فارس بر روي 6 باکتري پاتوژن انساني به فرم منفرد، با استفاده از روش ديسک پليت انجام گرديد. حداقل غلظت ممانعت کنندگي (MIC) و حداقل غلظت کشندگي (MBC) هر يک از عصاره ها مشخص شد. در سطح بيوفيلم ميکروبي، آزمون تخريب بيوفيلم تشکيل شده و مهار تشکيل بيوفيلم توسط هر کدام از عصاره ها به صورت مجزا انجام پذيرفت.يافته ها: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که اسفنج Dysidea sp.c بيشترين اثر مهاري را بر روي فرم منفرد باکتري هاي مورد مطالعه داشت. بيشترين اثر مهاري تشکيل بيوفيلم عصاره Dysidea sp.a در غلظت 12.5 mg/ml بر باکتري باسيلوس سرئوس و کمترين درصد مهار نيز در همين غلظت اما بر باکتري پسودوموناس آئروژينوزا تعيين گرديد. بيشترين اثر تخريب بيوفيلم تشکيل شده عصاره Dysidea sp.c در غلظت 6.25 mg/mL و بر باکتري کلبسيلا پنومونيه بوده و همچنين کمترين اين اثر در غلظت 12.5 mg/mL بر باکتري باسيلوس سرئوس تعيين گرديد.نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق تاييد کردند که هر کدام از گونه هاي اسفنج دريايي فعاليت ضدميکروبي متفاوتي بر عليه باکتري هاي اين پژوهش از خود نشان دادند که مي تواند به دليل تفاوت در توليد ترکيبات بيواکتيو و يا ميکروارگانيسم هاي همزيست با آن ها باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حمایلی، ه.، و حسن شاهیان، م.، و نمکی شوشتری، ع.، و عسکری حصنی، م. (1396). بررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی .Dysidea sp جمع آوری شده از خلیج فارس بر روی برخی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, 11(4), 45-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305941Vancouver : کپی

حمایلی هما، حسن شاهیان مهدی، نمکی شوشتری عبدالحمید، عسکری حصنی مجید. بررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی .Dysidea sp جمع آوری شده از خلیج فارس بر روی برخی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران. 1396 [cited 2022May24];11(4):45-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305941IEEE : کپی

حمایلی، ه.، حسن شاهیان، م.، نمکی شوشتری، ع.، عسکری حصنی، م.، 1396. بررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی .Dysidea sp جمع آوری شده از خلیج فارس بر روی برخی باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم. مجله میکروب شناسی پزشکی ایران, [online] 11(4), pp.45-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305941. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی