برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  29 , شماره  110 ; از صفحه 29 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر سطوح مختلف سولفات روي بر خصوصيات کمي و کيفي گونه هاي ماشک علوفه اي در کشت ديم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی
 
چکیده: 

ماشک يکي از گياهان علوفه اي مرغوب است که نقش قابل توجهي در تغذيه دام دارد. بنابراين به منظور بررسي اثر سطوح مختلف کود سولفات روي بر خصوصيات کمي و کيفي گونه هاي مختلف ماشک علوفه اي در شرايط ديم آزمايشي يک ساله (89-88) در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار انجام شد. در اين آزمايش از 3 گونه ماشک علوفه اي (برگ پهن، معمولي و کرکدار) و 4 سطح سولفات روي (صفر (شاهد)،20، 40 و 60 کيلوگرم در هکتار) استفاده گرديد. پارامترهاي مورد اندازه گيري شامل علوفه ي تر، علوفه ي خشک، درصد پروتئين خام و عملکرد پروتئين خام علوفه، ارتفاع بوته و قطر ساقه بودند. نتايج آزمايش حاکي از معني دار بودن اثر کاربرد سولفات روي بر کليه ي صفات بود (P>0.05). بيشترين و کمترين عملکرد علوفه ي تر، علوفه ي خشک و عملکرد پروتئين خام به ترتيب به ماشک برگ پهن و کرکدار در سطح 60 کيلوگرم سولفات روي در هکتار تعلق داشت. حداکثر و حداقل درصد پرونئين خام علوفه در گونه هاي ماشک کرکدار و برگپهن از تيمار شاهدمشاهده گرديد. بالاترين ارتفاع بوته بهماشک کرکدار در سطح کودي 40 کيلوگرم در هکتار و پائين ترين آن به ماشک برگ پهن در تيمار شاهد تعلق داشت. بيشترين قطر ساقه از ماشک برگ پهن در سطح کودي 40 کيلوگرم در هکتار و کمترين آن از ماشک کرکدار در سطح کودي 60 کيلوگرم در هکتار مشاهده گرديد. با توجه به عملکرد مطلوب ماشک برگ پهن و معمولي در تيمار 60 کيلوگرم در هکتار سولفات روي، به نظر رسيد تيمار کودي مناسبي براي توليد علوفه باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

زیدی طولابی، ن.، و دیرکوندی، س.، و موسوی راد، ه.، و رحیمی چگنی، ر. (1395). بررسی اثر سطوح مختلف سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه های ماشک علوفه ای در کشت دیم. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), 29(110), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305892Vancouver : کپی

زیدی طولابی نوراله، دیرکوندی سمیه، موسوی راد هما، رحیمی چگنی روح الدین. بررسی اثر سطوح مختلف سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه های ماشک علوفه ای در کشت دیم. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی). 1395 [cited 2021April12];29(110):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305892IEEE : کپی

زیدی طولابی، ن.، دیرکوندی، س.، موسوی راد، ه.، رحیمی چگنی، ر.، 1395. بررسی اثر سطوح مختلف سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی گونه های ماشک علوفه ای در کشت دیم. پژوهش های کاربردی زراعی (پژوهش و سازندگی), [online] 29(110), pp.29-38. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=305892>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی